Υψώστε τείχος ασφαλείας γύρω από εσάς και το προσωπικό σας

Οικοδομώντας τα όνειρα κάποιου άλλου, μην καταστρέψετε τα δικά σας. Αστάθμητοι παράγοντες πάντα υπάρχει πιθανότητα να αναδυθούν. Ατυχήματα συμβαίνουν. Μην τ΄αφήσετε να σας πάρουν από κάτω. Επιλέξτε την Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών και προστατέψτε εαυτόν και τους γύρω σας από ό,τι κι αν συμβεί. Στην Trust  σας παρέχεται μέγιστη προστασία μέσα από ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πακέτο, που σας δίνει την ευχέρεια να προσαρμόσετε το συμβόλαιο στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες.

Γιατί TRUST Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών

Επωφεληθείτε τα Μέγιστα, με το Ελάχιστο

Προσαρμοσμένα όρια κάλυψης σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις της Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής ευθύνης του ΕΤΕΚ

Ευέλικτο

Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης

Προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες

Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επεκτάσεων

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς.

Καλύψεις

Καλύπτει την Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Προαιρετικές Καλύψεις

 

 • Απώλεια Εγγράφων
 • Ευθύνη Κοινοπραξίας
 • Λίβελος και Δυσφήμιση 
 • Συγχωνεύσεις
 • Εξαγορές
 • Υπεργολάβοι

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Ασφαλίζετε τη Νομική Ευθύνη σας για καταβολή αποζημιώσεων σε πελάτες και άλλα πρόσωπα για απαιτήσεις, που σχετίζονται με την αθέτηση επαγγελματικών καθηκόντων σας εξαιτίας αμελούς πράξης ή παράλειψης και τα Έξοδα υπεράσπισης που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε επιπλέον καλύψεις για: 

  • Απώλεια Εγγράφων
  • Ευθύνη Κοινοπραξίας
  • Λίβελος και Δυσφήμιση 
  • Συγχωνεύσεις
  • Εξαγορές
  • Υπεργολάβοι

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

 
 • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
 • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονταιγραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης
 • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
 • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
 • Να συμμορφώνεται με τους όρους του Ασφαλιστηρίου

Πληρωμές μέσω διαδικτύου
Εύκολα και Γρήγορα

Trust Cyprus Insurance © 2020  –  Πολιτική Απορρήτου 

Σχεδιασμός : LightBlack

elGreek