Search
Close this search box.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Για Πολιτικούς Μηχανικούς

Χτίζοντας τα όνειρα κάποιου άλλου, μην καταστρέψετε τα δικά σας. Απρόβλεπτοι παράγοντες και ατυχήματα μπορούν να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μην τ΄αφήσετε να σας επηρεάσουν όμως. Επιλέξτε την Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης για Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς και προστατέψτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από οτιδήποτε συμβεί. Η Trust σας παρέχει τη μέγιστη προστασία μέσω ενός ολοκληρωμένου πακέτου ασφάλισης, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να το προσαρμόσετε στις ανάγκες της κάλυψής σας. Παρέχουμε σε μηχανικούς ασφάλεια, ηρεμία και σιγουριά, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχούν εάν κάτι απροσδόκητο συμβεί κατά τη διάρκεια του έργου τους ή στο εργοτάξιο. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να λάβετε προσφορά.

Γιατί να επιλέξετε την Trust για ασφάλεια Πολιτικών Μηχανικών

Επωφεληθείτε τα Μέγιστα, με το Ελάχιστο

Προσαρμοσμένα όρια κάλυψης σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις της Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής ευθύνης του ΕΤΕΚ

Ευέλικτο

Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης

Προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες

Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επεκτάσεων

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς.

Κάλυψη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών

Καλύπτει την Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Προαιρετικές Καλύψεις

 

 • Απώλεια Εγγράφων
 • Ευθύνη Κοινοπραξίας
 • Λίβελος και Δυσφήμιση 
 • Συγχωνεύσεις
 • Εξαγορές
 • Υπεργολάβοι

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Ασφαλίζετε τη Νομική Ευθύνη σας για καταβολή αποζημιώσεων σε πελάτες και άλλα πρόσωπα για απαιτήσεις, που σχετίζονται με την αθέτηση επαγγελματικών καθηκόντων σας εξαιτίας αμελούς πράξης ή παράλειψης και τα Έξοδα υπεράσπισης που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε επιπλέον καλύψεις για: 

  • Απώλεια Εγγράφων
  • Ευθύνη Κοινοπραξίας
  • Λίβελος και Δυσφήμιση 
  • Συγχωνεύσεις
  • Εξαγορές
  • Υπεργολάβοι

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

 
 • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
 • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονταιγραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης
 • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
 • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
 • Να συμμορφώνεται με τους όρους του Ασφαλιστηρίου

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μηχανικών προστατεύει τους μηχανικούς από αγωγές που υποβάλλονται από πελάτες που ισχυρίζονται ότι το έργο δεν ήταν σύμφωνα με τα πρότυπα, παραδόθηκε καθυστερημένα ή ακόμη και ότι δεν παραδόθηκε ποτέ.

Ένας μηχανικός στην Κύπρο μπορεί να επιλέξει ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πακέτο που μπορεί να περιλαμβάνει ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης, ασφάλιση επιχειρήσεων, γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων, ασφάλιση εμπορικής περιουσίας και πολλά άλλα. Το είδος της ασφάλισης που είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως αν είστε ανεξάρτητος εργολάβος ή μέλος μιας μεγάλης εταιρείας μηχανικών.

Οι μηχανικοί συνήθως υποφέρουν από αξιώσεις λόγω κακής πρακτικής ή αμέλειας ενώ κάνουν τη δουλειά τους. Το γεγονός ότι η εργασία τους περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες σημαίνει ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να συμβεί ένα μικρό σφάλμα, το οποίο δυστυχώς μπορεί να έχει πολύ ακριβείς συνέπειες.

Η αμέλεια στη μηχανική σημαίνει ότι ο μηχανικός απέτυχε να παραδώσει το έργο σωστά ή εγκαίρως, ή ότι η κατασκευή που κατασκεύασε κρίνεται μη ασφαλής για τους ανθρώπους. Γενικά, επαγγελματική αμέλεια σημαίνει ότι ο επαγγελματίας δεν έδειξε τη φροντίδα, τις γνώσεις και την κρίση που απαιτούνται για την προστασία της υπόλοιπης κοινότητας.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μηχανικού δεν είναι υποχρεωτική στην Κύπρο. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους μηχανικούς να είναι ασφαλισμένοι για αξιώσεις εναντίον τους λόγω κακής πρακτικής ή αμέλειας που οδήγησαν σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ακόμα και θάνατο.

Scroll to Top