• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ευθύνη Εργοδότη

Η ολοκληρωμένη ασφάλεια Ευθύνης στα μέτρα σας

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κύριο κεφάλαιο σε μια πετυχημένη επιχείρηση και ένα δυναμικό οργανισμό. Σύμφωνα με τον Περί Εργοδοτών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι οι εργοδότες που διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο είναι υποχρεωμένοι (από την 1/11/1997) να είναι Ασφαλισμένοι με αδειούχο Ασφαλιστή έναντι της Ευθύνης τους για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε εργοδοτούμενο, που προκαλείται από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του από τον εργοδότη του.                                                                                                                                                                    

Γιατί TRUST Ευθύνης Εργοδότη

Ευέλικτο

Δυνατότητα Αύξησης του Ορίου Ευθύνης

Κάλυψη και στο εξωτερικό

Κάλυψη στο εξωτερικό για υπαλλήλους που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και οργανισμούς που εργοδότουν άτομα και η ασφάλιση τους είναι υποχρεωτική για κάθε εργοδότη, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών.

Καλύψεις

Καλύπτει τη νομική ευθύνη σας ως Εργοδότης, για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται  κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

H κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη προσφέρεται για ατυχήματα ή ασθένειες για τα οποία φέρει ευθύνη ο εργοδότης. Αν δεν έχει κάποιος  νομική ευθύνη, δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης, και συνεπώς δεν θα υπάρχει αίτημα για κάλυψη.

Τα όρια βάση της νομοθεσίας είναι:

 

  • Ανά εργοδοτούμενο €160,000
  • Κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών €3,415,000
  • Συνολικό Όριο ανά περίοδο ασφάλισης €5,125,000

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας μπορείτε να ορίσετε και το ορίου κάλυψης.

Όταν αποφασίζει κάποιος  το όριο της κάλυψης, πρέπει να αναλογιστεί τη μέγιστη απαίτηση που μπορεί να υποβάλει κάποιος εναντίον του. Αυτό μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας.  Ορισμένες επιχειρήσεις, σε περίπτωση πυρκαγιάς που επεκτείνεται ή πολλαπλών προσωπικών τραυματισμών, ενδέχεται να έχουν να αντιμετωπίσουν απαιτήσεις για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό αυτό.