• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ευθύνη Προϊόντων

Η ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης σας!

Σύμφωνα με  το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος είναι η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των καταναλωτών από ελαττωματικά προϊόντα στην αγορά.
Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και την αποζημίωση οποιουδήποτε ζημιωθεί από την χρήση  ή την κατανάλωση των προϊόντων.

Γιατί TRUST Ευθύνης Προϊόντων

Γεωγραφική επέκταση

Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του ορίου κάλυψης των γεωγραφικών ορίων κάλυψης και των επεκτάσεων του συμβολαίου σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή ή και διάθεση των προϊόντων.

Καλύψεις

Καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια

τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται από και έχουν σχέση με την παραγωγή ή και τη διάθεση στην αγορά για κατανάλωση ή χρήση ελαττωματικών προϊόντων στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο