• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αστική Ευθύνη

Η προσωπική σας Ασφάλεια!

Παραλήψεις, λάθη και ατυχήματα συμβαίνουν στον καθένα μας! Το πρόγραμμα ασφάλισης  Αστικής Ευθύνης προστατεύει  τον  Ασφαλισμένο για την Νομική του ευθύνη για σωματικές βλάβες, θάνατο, απώλεια, ζημιά ή καταστροφή περιουσίας τρίτων που προκάλεσε από αμέλεια.

Γιατί TRUST Αστικής Ευθύνης

Γεωγραφική επέκταση

Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του ορίου κάλυψης των γεωγραφικών ορίων κάλυψης των επεκτάσεων του συμβολαίου σας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το  Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Απευθυνεται σε επαγγελματίες και Οργανισμούς και αποζημιώνει τα τρίτα πρόσωπα για τυχόν ζημιές στη περιουσία τους ή σωματικές βλάβες των ιδίων συνεπεία της απροσεξίας του Ασφαλισμένου ή των υπαλλήλων του.

Καλύψεις

Καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του, σε σχέση με τις δραστηριότητες του.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

 Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση, που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημία, που προκάλεσε σε τρίτους. Συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση που κάποιος επιφέρει με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και επιβάλλεται να την επανορθώσει.