Search
Close this search box.
  • Homepage
  • Άρθρα
  • Ο ασφαλιστικός κλάδος οδηγεί την κοινωνία πιο μπροστά.

Ο ασφαλιστικός κλάδος οδηγεί την κοινωνία πιο μπροστά.

Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας κάθε τόπου.
Άρθρο στη ψηφιακή, συλλεκτική έκδοση του Φιλελευθέρου «Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ 2024! ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ»
Άρθρο στη ψηφιακή, συλλεκτική έκδοση του Φιλελευθέρου «Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ 2024! ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ»
Α’ Εκτελεστικός Διευθυντής Trust Ασφαλιστικής | Χρίστος Χριστοδούλου

Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας κάθε τόπου. Η προσφορά του είναι αδιαμφισβήτητα πολυεπίπεδη και ουσιαστική καθώς κάθε έτος πληρώνει γύρω στα 450 εκατ. ευρώ  σε απαιτήσεις  και απασχολεί πέραν των πέντε χιλιάδων ατόμων, συμβάλλοντας σημαντικά στο ΑΕΠ.

Στην Κύπρο, ο Ασφαλιστικός Κλάδος αποτελεί το 4% του ΑΕΠ με οικονομικές δραστηριότητες που εκτείνονται πέραν της πληρωμής απαιτήσεων, σε παροχές προς ασφαλισμένους και επενδύσεις, που στηρίζουν την ανάπτυξη. 

Ταυτόχρονα αποτελεί πρωτοπόρα βιομηχανία με την έννοια ότι ο Ασφαλιστικός Κλάδος είναι αυτός που εξ αντικειμένου οφείλει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά και να διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς απορρόφησης κραδασμών που πιθανόν να ταρακουνούν ιδιώτες, επιχειρήσεις ακόμα και την οικονομία γενικότερα.

Αν και η ασφαλιστική συνείδηση στην Κύπρο βρίσκεται σε ανοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια, εντούτοις παραμένει κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου εφόσον περιορίζεται στα περίπου 1,000 ευρώ ετησίως ανά άτομο. Είναι κυρίως γι’ αυτό το λόγο που, στο πλαίσιο προσφοράς της στην κοινωνία και την οικονομία, η ασφαλιστική βιομηχανία οφείλει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του κοινού μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που στον πυρήνα τους θα πρέπει να έχουν την ανάδειξη της αξίας της ασφάλισης. 

Στην προσπάθεια αυτή αρωγός θα πρέπει να σταθεί και η ίδια η πολιτεία εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων.

Για μας, στην Trust σε  κάθε περίπτωση η μεγαλύτερη ευθύνη και συμβολή του ασφαλιστικού τομέα στην κοινωνία είναι το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, ό,τι κι αν συμβεί.

Το αποτύπωμα αυτό, της ασφάλειας του πολίτη, είναι πολύπλευρο και έντονο. Η ασφαλιστική αγορά έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους με ολοένα και μεγαλύτερη αξιοπιστία δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, σε πιο απλοποιημένες διαδικασίες, σε άριστες υπηρεσίες αλλά κυρίως στο φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο

Μέσα λοιπόν από τη σταθερή συμβολή του κλάδου μας στην κοινωνία, κατορθώσαμε χρόνο με το χρόνο να αυξάνουμε το αίσθημα ασφάλειας, αγαθό  απαραίτητο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το 2023 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος με βάση τ’ αποτελέσματα 9μήνου κατέγραψε 9% αύξηση ασφαλίστρων διατηρώντας την τροχιά ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται παρά το δυσμενές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε στην covid και την μετά-covid, συνεπεία των πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και της αβεβαιότητας εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τέτοιοι ρυθμοί ανάπτυξης δείχνουν ότι, πέραν της προσαρμογής για τον πληθωρισμό, η Ασφαλιστική Βιομηχανία καταφέρνει να αναπτύσσεται, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ανθεκτικότητα αλλά και την προοπτική της.

Με δεδομένο ότι οι προβλέψεις για το 2024 είναι ευοίωνες για την κυπριακή οικονομία, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2,6% είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην ακολουθήσει ανάλογη πορεία και ο Ασφαλιστικός τομέας. Ως εκ τούτου ο Ασφαλιστικός Κλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, ίσως με χαμηλότερους ρυθμούς απ’ ότι το 2023, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους του ΑΕΠ, που δείχνει ότι η Ασφαλιστική Βιομηχανία στην Κύπρο κινείται προς τα επίπεδα των αναπτυγμένων κρατών της Ευρώπης.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι, σ’ έναν τόσο ζωντανό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα οι προκλήσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του συγκεκριμένου επιχειρείν. Νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες underwriting, η εισαγωγή του AI σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν ακόμα και διευθέτηση απαιτήσεων, η συνεχώς διαφοροποιούμενοι κανονισμοί και κανονιστικά πλαίσια, το IFRS 17, υιοθέτηση ακόμη περισσότερων κριτηρίων του πλαισίου ESG, η ενσωμάτωση διαδικτυακών εργασιών και επικοινωνιών την ώρα που η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον βασική απειλή είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα στα οποία χρειάζεται να δοθεί μια αποτελεσματική απάντηση εντός της επόμενης χρονιάς. Προκλήσεις τις οποίες οι TRUST δηλώνει έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει χάρη στις γερές τις βάσεις, αλλά και την προετοιμασία της για κάθε αύριο που ξημερώνει. Ταχεία προσαρμοστικότητα με τον πελατοκεντρισμό να αποτελεί τον πιο φωτεινό της φάρο.

Η Trust βαδίζει ήδη σε ένα ψηφιακό μέλλον ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο την υποδομή της. Η ψηφιακή στρατηγική αποτελεί για μας ένα σημαντικό κομμάτι της συνεχιζόμενης μας εξέλιξης. Άλλωστε για μας η κάθε πρόκληση αποτελεί και μια ευκαιρία.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να υποβαθμίζεται ο καταλυτικός ρόλος που έχει και πρέπει να διαδραματίζει η πολιτεία και η αρμόδια εποπτική Αρχή ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρείται το κανονιστικό πλαίσιο και ότι το επιχειρηματικό πεδίο είναι κατανεμημένο επί ίσοις όροις.

Άρθρο στη ψηφιακή, συλλεκτική έκδοση του Φιλελευθέρου «Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ 2024! ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» που διατίθεται δωρεάν μέσω του philenews.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top