Απαιτήσεις Ευθύνης

group_30
liability insurance for engineers cyprus

Απαιτήσεις Ευθύνης

Ενημερώστε άμεσα και σε κάθε περίπτωση την ασφαλιστική Εταιρεία για το συμβάν

  • Συμπληρώστε με κάθε λεπτομέρεια το Έντυπο Απαίτησης και επισυνάψετε φωτογραφικό υλικό
  • Αποστείλετε στην Εταιρεία το Έντυπο Απαίτησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (ανάλογα με το συμβάν)
  • Αφού έχουμε όλα τα στοιχεία και ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, Λειτουργός του Τμήματος Απαιτήσεων θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Όταν αποφασίζει κάποιος  το όριο της κάλυψης, πρέπει να αναλογιστεί τη μέγιστη απαίτηση που μπορεί να υποβάλει κάποιος εναντίον του.

Αυτό μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας.

Ορισμένες επιχειρήσεις, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή πολλαπλών προσωπικών τραυματισμών, ενδέχεται να έχουν να αντιμετωπίσουν απαιτήσεις για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό αυτό.

Ευθύνη Εργοδότη

H κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη προσφέρεται για ατυχήματα ή ασθένειες για τα οποία φέρει ευθύνη ο εργοδότης. Αν δεν έχει κάποιος  νομική ευθύνη, δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης, και συνεπώς δεν θα υπάρχει αίτημα για κάλυψη. Και βεβαίως ανάλογα με τη φύση της εργασίας καθορίζεται και όριο κάλυψης.

Τα όρια βάση της νομοθεσίας είναι:

  • Ανά εργοδοτούμενο €160,000
  • Κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών €3,415,000
  • Συνολικό Όριο ανά περίοδο ασφάλισης €5,125,000
public liability insurance cyprus
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο σας ή με ένα από τα Γραφεία Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης της Trust International Insurance Company
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας