• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Απαιτήσεις

Απαιτήσεις Οχημάτων

Κάντε το πρώτο βήμα για αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το όχημά σας συμπληρώνοντας το έντυπο απαίτησης.
Στην Trust απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για την άριστη και άμεση εξυπηρέτηση σας.

Απαιτήσεις Υγείας

Με την κάρτα TRUcare, η πληρωμή των Ιατρικών Εξόδων για Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη μπορεί να γίνει με απευθείας διακανονισμό σε Νοσοκομεία και Κλινικές, άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό.

Απαιτήσεις Περιουσίας

Κινηθείτε άμεσα για αποκατάσταση της ζημιάς, που υπέστη η κατοικία η επιχείρηση σας ή η περιουσία σας, συμπληρώνοντας το έντυπο απαίτησης. Στην Trust απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για την άριστη και άμεση εξυπηρέτηση σας.

Απαιτήσεις Ευθύνης

Ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχία κάθε Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι η δίκαιη και άμεση αποζημίωση των ασφαλισμένων της. Στην Trust απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για την άριστη και άμεση εξυπηρέτηση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο σας ή με ένα από τα Γραφεία Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης της Trust International Insurance Company