Απαιτήσεις Περιουσίας

Home break in theft Cyprus

ΖΗΜΙΑ - ΚΛΟΠΗ

Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει αρχικά να αναφέρετε αμέσως (προφορικά) το συμβάν στην εταιρεία.
Σε περίπτωση κλοπής γίνεται μια πρώτη προφορική ενημέρωση στην εταιρεία.
24ωρη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 800 926 70
Η Τεχνική Υποστήριξη έχει ως στόχο την άμεση επέμβαση, όλο  το 24ωρο και κατά τις 365 ημέρες του χρόνου, ειδικευμένων Τεχνικών, με σκοπό την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ.

Συγκεκριμένα ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης παρέχει επίσης υπηρεσίες που αφορούν την αποστολή ειδικευμένων Τεχνικών (Connection service), έπειτα από αίτημα του Ασφαλιζομένου για μη επείγουσες περιπτώσεις με σκοπό: την σύνταξη Προϋπολογισμού για εργασίες που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο Ασφαλιζόμενος στην Ασφαλισμένη Κατοικία.

Εάν η προσφορά γίνει αποδεκτή από τον Πελάτη τότε η Εταιρεία Τεχνικής Βοήθειας αναλαμβάνει:
all risk insurance for contractors
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο σας ή με ένα από τα Γραφεία Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης της Trust International Insurance Company
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας