Χειριστής/στρια Απαιτήσεων (Claims Handler)

Χειριστής/στρια Απαιτήσεων | Λευκωσία

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητεί να προσλάβει να Χειριστή/στρια Απαιτήσεων (Claims Handler) για τα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η Trust Insurance Cyprus είναι μια από τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τρεις συνεχόμενες φορές πιστοποιημένη ως Platinum Employer από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People (2017, 2020 & 2023) και βραβευμένη ως Platinum Employer of the Year, η Trust καθίσταται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στο μέλλον τους.
Καθήκοντα 
 • Χειρισμός και διευθέτηση απαιτήσεων
 • Ετοιμασία και υποβολή γραπτών εισηγήσεων προς την Διεύθυνση Απαιτήσεων
 • Ετοιμασία γνωματοδοτήσεων σε σχέση με το ύψος αποζημιώσεων σε απαιτήσεις για σωματικές βλάβες
 • Εξυπηρέτηση πελατών, συνεργατών και τρίτων
 
Προσόντα
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ( π.χ Νομικής)
 • Οργανωτικές, διαχειριστικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Εξαίρετη γνώση Ελληνικής και γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα θεωρείται πλεονέκτημα
 • Προηγούμενη εμπειρία σε χειρισμό απαιτήσεων θεωρείται πλεονέκτημα
 
Ωφελήματα & Παροχές
 • Ελκυστικό Πακέτο Απολαβών ( Αναλόγως Προσόντων και Πείρας )
 • 13ος Μισθός
 • Ευκαιρίες Διεκδίκησης Μπόνους
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Δυνατότητα Συμμετοχής στο Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Ζωής
 • Κάλυψη Εξόδων Εκπαίδευσης και Προσθετης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Προσωπικό Πλάνο Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Share to:

Στοιχεία Αιτητή

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email careers@trustcyprusinsurance.com ή στο φαξ 22 050 290.

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

group_30
Mobile businessman scrolling through contacts in smartphone

Η Trust Insurance Cyprus, δέχεται αιτήσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, η αίτηση σας θα κρατηθεί στο αρχείο της εταιρείας για μελλοντικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Στείλε το Βιογραφικό σου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας