Senior Accounts Officer

Senior Accounts Officer

Η Trust Insurance στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητεί να προσλάβει Senior Accounts Officer στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd, είναι μια από τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τρεις συνεχόμενες φορές πιστοποιημένη ως Platinum Employer από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People (2017, 2020 & 2023) και δύο φορές βραβευμένη ως Platinum Employer of the Year (2017 & 2023), η Trust καθίσταται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους/όσες επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι πρόθυμοι/ες να επενδύσουν στο μέλλον τους.
Καθήκοντα
  • Τήρηση λογιστικών εγγραφών
  • Συμφιλίωση τραπεζικών και άλλων λογαριασμών
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων
  • Υποστήριξη διαδικασιών που αφορούν το Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διέυθυνσης
 
Προσόντα
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον Κλάδο Λογιστικής/ Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 χρόνια σε συναφή θέση
  • Άριστη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση λογιστικών συστημάτων, MS Office & εφαρμογών Internet
  • Εμπειρία στην Ασφαλιστική Βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Share to:

Στοιχεία Αιτητή

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email careers@trustcyprusinsurance.com ή στο φαξ 22 050 290.

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

group_30
Mobile businessman scrolling through contacts in smartphone

Η Trust Insurance Cyprus, δέχεται αιτήσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, η αίτηση σας θα κρατηθεί στο αρχείο της εταιρείας για μελλοντικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Στείλε το Βιογραφικό σου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας