Ασφάλεια Απώλειας Χρημάτων

«Θωρακίστε» τα χρήματα σας!

Τα χρήματα δεν ανθίζουν στα δέντρα! Είναι αποτέλεσμα σκληρής και συνεχούς δουλειάς! Θωρακίστε τα χρήματά σας, και κατ΄επέκταση την εταιρεία σας, με την ασφάλεια χρημάτων της Trust. Προστατέψτε τον ισολογισμό σας αξιοποιώντας τη δυνατότητα επιλογής ορίων κάλυψης στη βάση των πραγματικών αναγκών σας. 

Γιατί TRUST Aσφάλεια Χρημάτων

Ευέλικτο

Δυνατότητα επιλογής ορίου κάλυψης ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης

Περιορισμός της οικονομική απώλειας προστατεύοντας τον ισολογισμό

Σε ποιον απευθύνεται η ασφάλιση οικονομικών ζημιών;

Για Επιχειρηματίες και Οργανισμούς που διακινούν και διαχειρίζονται χρήματα.

Κάλυψη ασφάλισης οικονομικών ζημιών

 • Χρήματα εκτός κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου ενώ τα υποστατικά είναι κλειστά για εργασίες
 • Χρήματα εντός κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου ενώ τα υποστατικά είναι κλειστά για εργασίες
 • Χρήματα ενόσω ευρίσκονται στα υποστατικά κατά τις ώρες εργασίας
 • Χρήματα στην κατοικία του Ασφαλισμένου ή άλλων δηλωμένων ασφαλισμένων προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η φύλαξη
 • Ζημιά σε χρηματοκιβώτια
 • Χρήματα υπό μεταφορά

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση οικονομικών ζημιών

 • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
 • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
 • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
 • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
 • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

 

Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών του Ασφαλισμένου και η κάλυψη για απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά τους ισχύει σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Η γεωγραφική περιοχή που ισχύει κάλυψη θα καθορίζεται στον πίνακα ασφαλιστηρίου.

elGreek