• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρημάτων

«Θωρακίστε» τα χρήματα σας!

Η ασφάλιση Χρημάτων σχεδιάστηκε ειδικά, για να καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε χρήματα, που κατέχονται από μια Επιχείρηση, τα οποία οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία. Ο κίνδυνος της μη πληρωμής από πελάτη είναι πολύ αξιόλογος για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η Ασφάλιση αυτή μπορεί να προσφέρει πολύτιμη προστασία με πολλά προνόμια.

Γιατί TRUST Aσφάλεια Χρημάτων

Ευέλικτο

Δυνατότητα επιλογής ορίου κάλυψης ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης

Περιορισμός της οικονομική απώλειας προστατεύοντας τον ισολογισμό.

Σε ποιους απευθύνεται;

Δυνατότητα επιλογής ορίου κάλυψης ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Καλύψεις

  • Χρήματα εκτός κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου ενώ τα υποστατικά είναι κλειστά για εργασίες
  • Χρήματα εντός κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου ενώ τα υποστατικά είναι κλειστά για εργασίες
  • Χρήματα ενόσω ευρίσκονται στα υποστατικά κατά τις ώρες εργασίας
  • Χρήματα στην κατοικία του Ασφαλισμένου ή άλλων δηλωμένων ασφαλισμένων προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η φύλαξη
  • Ζημιά σε χρηματοκιβώτια
  • Χρήματα υπό μεταφορά

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο