Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών

Επειδή δεν είστε αριθμός… Φροντίστε να έχετε δίπλα σας ανθρώπους για παν ενδεχόμενο. Με το πρόγραμμα ασφάλισης επαγγελµατικής Ευθύνης Λογιστών αποκτάτε ένα χρήσιµο εργαλείο προστασίας προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες, το οποίο φέρει τη βαρύτητα και την εγκυρότητα που κουβαλά μαζί του η εμεπρεία και τεχνογνωσία της Trust.

Γιατι να επιλέξετε την Trust Για Ασφάλιση Ευθύνης Λογιστών

Πλήρες και ευέλικτο ασφαλιστήριο

• Προσαρμοσμένη ελάχιστη κάλυψη, σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των μελών του
• Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης
• Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επεκτάσεων (συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη για Συμβούλους Αφερεγγυότητας)

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Λογιστές ή Ελεγκτές.

Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης λογιστών

Καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασφάλιση Ευθύνης Λογιστών; Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για λογιστές

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

 

Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών του Ασφαλισμένου και η κάλυψη για απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά τους ισχύει σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Η γεωγραφική περιοχή που ισχύει κάλυψη θα καθορίζεται στον πίνακα Ασφαλιστηρίου.

elGreek