Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών

Ως λογιστής στην Κύπρο, προσφέρετε στους πελάτες την τεχνογνωσία σας για τη διαχείριση των οικονομικών τους, καθώς και ορθές οικονομικές συμβουλές. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάποιο λάθος κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας. Για αυτόν τον λόγο, η επιλογή ενός ασφαλιστικού προγράμματος για λογιστές και συμβούλους οικονομικών είναι σημαντική για την προστασία της επιχείρησής σας. Η Trust προσφέρει ένα ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για λογιστές που παρέχει κάλυψη σε περιπτώσεις αξιώσεων πελατών σχετικές με επαγγελματικά λάθη ή παραλείψεις από την πλευρά του λογιστή. Επικοινωνήστε με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust Insurance σήμερα.

Γιατι να επιλέξετε την Trust Για Ασφάλιση Ευθύνης Λογιστών

Πλήρες και ευέλικτο ασφαλιστήριο

• Προσαρμοσμένη ελάχιστη κάλυψη, σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των μελών του
• Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης
• Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επεκτάσεων (συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη για Συμβούλους Αφερεγγυότητας)

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Λογιστές ή Ελεγκτές.

Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης λογιστών

Καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασφάλιση Ευθύνης Λογιστών; Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

 

Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών του Ασφαλισμένου και η κάλυψη για απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά τους ισχύει σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Η γεωγραφική περιοχή που ισχύει κάλυψη θα καθορίζεται στον πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Ναι, προτείνεται η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης λογιστών, καθώς τους προστατεύει από νομικές ευθύνες που μπορούν να προκύψουν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει ευρεία κάλυψη στους λογιστές σε περίπτωση που κάποιος πελάτης υποστεί οικονομική ζημία ως αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Ναι, οι λογιστές μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για φορολογικά λάθη που έχουν διαπράξει για λογαριασμό των πελατών της. Οι φορολογικοί νόμοι και οι ρυθμίσεις αλλάζουν συνεχώς και τα φορολογικά λάθη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές και νομικές επιπτώσεις για τον πελάτη σας. Ως λογιστής είστε υπεύθυνος για να είναι τα φορολογικά στοιχεία των πελατών σας ακριβή και σύμφωνα με τους νόμους και τις ρυθμίσεις του κράτους. Εάν ένας λογιστής κάνει ένα λάθος που έχει ως αποτέλεσμα να οφείλει ο πελάτης του φόρους, πρόστιμα ή τόκους, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μηνύσει τον λογιστή για αποζημίωση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους λογιστές να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για να προστατεύονται σε περίπτωση τέτοιων αξιώσεων.

Οι λογιστές μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορες νομικές ευθύνες που σχετίζονται με την εργασία τους. Ορισμένα συνήθη παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Επαγγελματική αμέλεια: Οι λογιστές έχουν καθήκον να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στους πελάτες τους. Εάν κάνουν λάθη ή παραλείψεις που έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία ενός πελάτη, μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για επαγγελματική αμέλεια.
Αθέτηση σύμβασης: Οι λογιστές συνάπτουν συμβάσεις με τους πελάτες τους, στις οποίες περιγράφονται οι όροι της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου των εργασιών, των αμοιβών και των προθεσμιών. Εάν ένας λογιστής δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, μπορεί να μηνυθεί για αθέτηση της σύμβασης.

Απάτη: Εάν ένας λογιστής παρέχει σκόπιμα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε έναν πελάτη, μπορεί να κατηγορηθεί για απάτη. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές νομικές και οικονομικές συνέπειες.

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί αξιογράφων: Οι λογιστές που εργάζονται με εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά από νόμους και κανονισμούς περί κινητών αξιών (αξιόγραφα). Εάν δεν το πράξουν, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με νομικές ευθύνες.

Παραβιάσεις εμπιστευτικότητας: Οι λογιστές έχουν συχνά πρόσβαση σε εμπιστευτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες τους. Εάν παραβιάσουν το απόρρητο αυτό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομική ευθύνη.

Είναι σημαντικό για τους λογιστές να γνωρίζουν αυτές τις νομικές ευθύνες και να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου τους, όπως η ασφάλιση αστικής ευθύνης και η τήρηση υψηλών επαγγελματικών πρακτικών.

elGreek

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΕΝΑ CLICK;

Cyber Risk Insurance μόνο από την Trust Insurance