Search
Close this search box.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Αστική Ευθύνη Διοικητικών Συμβούλων & Στελεχών

Ψάχνετε τον καλύτερο τρόπο να προστατεύσετε τους διευθυντές κι άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρεία σας στην Κύπρο; Η Trust Cyprus Insurance προσφέρει μια σειρά από ασφαλιστικές λύσεις για επιχειρηματίες, όπως η κάλυψη ευθύνης διευθυντών και στελεχών. Αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχουν προστασία για την επιχείρησή σας σε περίπτωση νομικών αξιώσεων έναντι των υψηλόβαθμων στελεχών σας, για πράξεις όπως κακή διαχείριση ή παράβαση καθήκοντος. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες ασφαλιστικές λύσεις, ώστε να επιλέξετε την ιδανική ασφάλιση για την προστασία της επιχείρησή σας και των ηγετικών στελεχών σας.

Γιατί TRUST Επαγγελματικής Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Περιεκτική κάλυψη

Ευελιξία σε επιλογή καλύψεων και επεκτάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εκτελεστικά ή μη. Αξιωματούχους εταιρειών π.χ. Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής, Εσωτερικός Ελεγκτής, Λειτουργός Συμμόρφωσης κλπ.

Κάλυψη για Διευθυντές & Λειτουργούς

Η βασική κάλυψη του ασφαλιστήριου περιλαμβάνει την προσωπική νομική ευθύνη των Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων της εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων σε φυσικά και ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομική απώλεια ως αποτέλεσμα εσφαλμένων πράξεων και ή παραλείψεων στις οποίες προβαίνουν υπό την ιδιότητά τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι και Αξιωματούχοι.

 

Επιπλέον καλύπτει την απώλεια της ίδιας της εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομική απώλεια ως αποτέλεσμα εσφαλμένων πράξεων και/ή παραλείψεων στις οποίες προέβησαν υπό αυτή τους την ιδιότητά οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και Αξιωματούχοι.

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη Διευθυντών & Αξιωματικών; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας
0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις Διευθυντών & Αξιωματικών

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

 

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου . Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης διευθυντών και στελεχών είναι ένα είδος ασφάλισης επαγγελματικής  ευθύνης που απευθύνεται στους διευθυντές και τα στελέχη μιας εταιρείας. Διευθυντές, στελέχη, εταιρικά στελέχη και άλλοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν αυξημένες ευθύνες έναντι των επενδυτών, του κοινού, των ρυθμιστικών αρχών και των εργαζομένων της εταιρείας. Έτσι, εάν κάτι πάει στραβά, όπως παραλείψεις, λανθασμένες αποφάσεις διαχείρισης, ανακρίβειες ή παράβαση καθήκοντος, τα άτομα αυτά μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα. Εάν είναι ασφαλισμένοι με ολοκληρωμένη ασφάλιση διευθυντών και στελεχών, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν από την τσέπη τους νομικά έξοδα και αποζημιώσεις σε τρίτους για καλυπτόμενα συμβάντα ή στον ίδιο τον οργανισμό, ως αποζημίωση (αποζημίωση) για απώλειες ή προκαταβολή αμυντικών δαπανών σε σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος υποστεί τέτοια ζημία ως αποτέλεσμα δικαστικής αγωγής για εικαζόμενες παράνομες πράξεις υπό την ιδιότητά του ως διευθυντών και στελεχών. Αυτή η κάλυψη μπορεί επίσης να επεκταθεί σε αμυντικά έξοδα που προκύπτουν από ποινικές και ρυθμιστικές έρευνες ή δίκες. Στην πραγματικότητα, συχνά ασκούνται αστικές και ποινικές αγωγές κατά διευθυντών και αξιωματικών ταυτόχρονα. Οι σκόπιμες παράνομες πράξεις, ωστόσο, συνήθως δεν καλύπτονται από τις πολιτικές διευθυντών και αξιοματούχων.

Η ασφάλιση διευθυντών και αξιωματικών δεν είναι υποχρεωτική στην Κύπρο. Ωστόσο, είναι απαραίτητη ασφάλιση, καθώς αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να μηνυθούν για παράνομες πράξεις, αμέλεια ή κακή πρακτική. Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει το κόστος άμυνας από ρυθμιστικές ή ποινικές έρευνες ή δίκες. Οι εσκεμμένες παράνομες πράξεις συνήθως δεν καλύπτονται από τις πολιτικές επαγγελματικής ευθύνης.

Παρόλο που η Ασφάλιση επαγγελματικής  ευθύνης διευθυντών και στελεχών δεν απαιτείται για όλες τις επιχειρήσεις, οι εταιρείες με διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσαν να προστατεύονται από σημαντικό κόστος εάν κάποιος εγείρει νομικές αξιώσεις κατά των διευθυντών ή των στελεχών τους.

Scroll to Top