Επαγγελματικής Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Το να είστε επικεφαλής, ή σε θέση ευθύνης, δεν σας καθιστά άτρωτους σε αστάθμιτους παράγοντες. Αποφορτώστε τον εαυτό σας από την όποια αμφιβολία πιθανόν να σας κρατά πίσω κι εμπιστευτείτε την Trust για την ασφαλιστική σας κάλυψη. 

Γιατί TRUST Επαγγελματικής Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Περιεκτική κάλυψη

Ευελιξία σε επιλογή καλύψεων και επεκτάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εκτελεστικά ή μη. Αξιωματούχους εταιρειών π.χ. Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής, Εσωτερικός Ελεγκτής, Λειτουργός Συμμόρφωσης κλπ.

Καλύψεις

Η βασική κάλυψη του ασφαλιστήριου περιλαμβάνει την προσωπική νομική ευθύνη των Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων της εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων σε φυσικά και ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομική απώλεια ως αποτέλεσμα εσφαλμένων πράξεων και ή παραλείψεων στις οποίες προβαίνουν υπό την ιδιότητά τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι και Αξιωματούχοι.

 

Επιπλέον καλύπτει την απώλεια της ίδιας της εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομική απώλεια ως αποτέλεσμα εσφαλμένων πράξεων και/ή παραλείψεων στις οποίες προέβησαν υπό αυτή τους την ιδιότητά οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και Αξιωματούχοι.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

 

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου . Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών.

Πληρωμές μέσω διαδικτύου
Εύκολα και Γρήγορα

Trust Cyprus Insurance © 2020  –  Πολιτική Απορρήτου 

Σχεδιασμός : LightBlack

elGreek