Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

Η ολοκληρωμένη Ασφάλεια Ευθύνης Δικηγόρων

Ως δικηγόροι καλείστε να υπερασπίζεστε τρίτους… χρειάζεστε κάποιον όμως να καλύπτει κι εσάς! Η Trust είναι εδώ για εσάς! Με το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους μπορείτε να εξατομικεύσετε το πρόγραμμα στη βάση των αναγκών σας προσθέτοντας επιπλέον επεκτάσεις. Κι εσείς… αγορέυετε απρόσκοπτα!

Γιατί να επιλέξετε την Trust για ασφάλεια Δικηγόρων

Πλήρες με δυνατότητα αύξησης του ορίου Ευθύνης

Προσαρμοσμένη ελάχιστη κάλυψη σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές του Δικηγορικού Συλλόγου για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των μελών του

Επέκταση κάλυψης για Συμβούλους Αφερεγγυότητας

Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επεκτάσεων (συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη για Συμβούλους Αφερεγγυότητας)

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους τους Δικηγόρους.

Κάλυψη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων

Καλύπτει την Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Ευθύνης Δικηγόρων; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συνήθεις ερωτήσεις για την ασφάλιση αστικής ευθύνης δικηγόρων

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της νομικής ευθύνης Δικηγόρων από αμελείς πράξεις, παραλείψεις ή λάθη τους σε σχέση με την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Η Ασφάλιση είναι υποχρεωτική με βάση τον Περί Δικηγόρων Νόμο

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

 

Η κάλυψη ισχύει

  • σε περιστατικά που θα συμβούν σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου , εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο
  • μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο

Η ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης για δικηγόρους καλύπτει τους επαγγελματίες του δικαίου έναντι αξιώσεων πελατών ή τρίτων που τους κατηγορούν για αμέλεια, δυσφήμιση ή παραβίαση του απορρήτου. Το συμβόλαιο καλύπτει το κόστος άμυνας, τα έξοδα των εναγόντων και τυχόν αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν.

Όχι, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για δικηγόρους δεν είναι υποχρεωτική στην Κύπρο. Ωστόσο, αποτελεί ουσιαστική κάλυψη για επαγγελματίες νομικούς που μπορούν να μηνυθούν για λάθη, παραλείψεις ή αμέλεια που διαπράχθηκαν κατά την παροχή των επαγγελματικών τους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένας δικηγόρος που δεν καταθέτει έγκαιρα συγκεκριμένα έγγραφα στο δικαστήριο μπορεί να χάσει μια υπόθεση και να θεωρηθεί υπεύθυνος για αξιώσεις σφαλμάτων και παραλείψεων.

elGreek