Ευθύνη Προϊόντων

Η ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης σας!

Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των καταναλωτών από ελαττωματικά προϊόντα στην αγορά αποτελεί πρότιστο μέλημα. Είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι ανάλογα προστατευμένες και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ασχολούνται με την παράγωγή και τη διάθεση προϊόντων. Απολαύστε πλήρη κάλυψη, με την εγγύηση της ποιότητας της Trust

Γιατί TRUST Ευθύνης Προϊόντων

Γεωγραφική επέκταση

Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του ορίου κάλυψης των γεωγραφικών ορίων κάλυψης και των επεκτάσεων του συμβολαίου σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή ή και διάθεση των προϊόντων.

Καλύψεις

Καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτα πρόσωπα σε σχέση με:

  • τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια
  • τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται από και έχουν σχέση με την παραγωγή ή και τη διάθεση στην αγορά για κατανάλωση ή χρήση ελαττωματικών προϊόντων στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την προμήθεια προϊόντων. Καλύπτει τη νομική ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα, σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους, που προκαλούνται από και έχουν σχέση με την παραγωγή ή τη διάθεση στην αγορά για κατανάλωση ή χρήση ελαττωματικών προϊόντων στα πλαίσια της εμπορικής σας δραστηριότητας. Καλύπτει επίσης τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δικαιούται ο απαιτητής να ανακτήσει από εσάς καθώς επίσης και τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δημιουργήθηκαν με την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας σε σχέση με την υπεράσπιση, διερεύνηση ή διευθέτηση της απαίτησης.

Η κάλυψη ισχύει μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά. Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο σας.

elGreek