Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Μεταφέρουμε τα εμπορεύματα σας με ασφάλεια

Οι κίνδυνοι και τα ατυχήματα που σχετίζονται με μεταφορές προϊόντων μέσω θαλάσσης δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα για όσες επιχειρήσεις καλύπτονται με ασφάλιση φορτίων στην Κύπρο. Η μεταφορά εμπορευμάτων εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους, όπως πρόκληση ζημιάς ή απώλειας του φορτίου. Η Trust Insurance προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για αποστολές θαλάσσιων φορτίων, επιτρέποντας στους αποστολείς να προστατεύουν τα εμπορεύματά τους κατά τη μεταφορά τους. Η ασφάλιση καλύπτει όλη την μεταφορά των προϊόντων από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τελικό προορισμό τους με απόλυτη ασφάλεια. Τα προγράμματα ασφάλισης θαλάσσιου φορτίου είναι ευέλικτα, ιδανικά για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Γιατί να επιλέξετε την Trust Για Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων Ευέλικτο Ασφαλιστήριο

Ευέλικτο

- Δυνατότητα επιλογής ορίου κάλυψης ανάλογα με τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αλλά και τις δικές σας ανάγκες
- Προσφέρεται σε ετήσια βάση για όλες σας τις μεταφορές αλλά και για μία συγκεκριμένη μεταφορά

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνετα σε εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων ή εκείνους που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο.

Κάλυψη Ασφάλισης Ναυτιλιακών Εμπορευμάτων

Απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη χερσαία μεταφορά τους με κλειστά οχήματα του Ασφαλισμένου συνεπεία:

  • Φωτιάς
  • Κλοπής
  • Τροχαίου Ατυχήματος

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις ασφάλισης φορτίου

Πρόκειται για ένα περιεκτικό πρόγραμμα ασφάλισης εμπορευμάτων που μεταφέρονται εντός Κύπρου

Η κάλυψη περιορίζεται στην εδαφική περιοχή της Κύπρου που ασκεί έλεγχο ή νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όπως καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών

Η ασφάλιση φορτίου προστατεύει τις επιχειρήσεις από οικονομικές απώλειες λόγω απώλειας ή βλάβης φορτίου. Σας αποζημιώνει για το ασφαλιζόμενο ποσό εάν συμβεί ένα καλυπτόμενο γεγονός, όπως εγκατάλειψη φορτίου, ατυχήματα οχημάτων, απόρριψη τελωνείου, πειρατές, πόλεμος ή φυσική καταστροφή στο φορτίο σας.

Η ασφάλιση φορτίου δεν είναι υποχρεωτική στην Κύπρο, ωστόσο είναι απαραίτητη για άτομα, εισαγωγείς ή εξαγωγείς αγαθών ή άτομα που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο. Βοηθά στην προστασία των αποστολών από κλοπή ή φυσική ζημιά που μπορεί να προκύψει κατά τη μεταφορά από ξηρά, θάλασσα ή αέρα, η οποία συνήθως ενέχει πολλούς κινδύνους.

Ναι, η ασφάλεια φορτίου μπορεί να καλύψει την κλοπή, αλλά μπορεί να μην σας καλύπτει για κλοπή που συνέβη ενώ το όχημα ήταν αφύλακτο. Ρωτήστε τους ασφαλιστικούς πράκτορες της Trust για περισσότερες πληροφορίες.

Η θαλάσσια ασφάλεια καλύπτει τη φυσική απώλεια ή ζημιά πλοίων, φορτίου, τερματικών σταθμών, μηχανημάτων, κύτους, ευθύνης έναντι τρίτων κ.λπ. Η ασφάλιση φορτίου βοηθά στην προστασία της μεταφοράς φορτίου/εμπορευμάτων από τον τόπο αναχώρησης στον τελικό προορισμό.

elGreek