• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Η «ασπίδα» προστασίας κατά παντός κινδύνου

Ένα ασφαλιστικό σχέδιο που αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο, για υλική ζημία από απρόοπτη και ξαφνική απώλεια ή ζημία που υπέστησαν τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα έργου ανέγερσης. Επίσης, καλύπτεται η Aστική Eυθύνη από ατυχήματα που σχετίζονται με το έργο ανέγερσης.

Γιατί Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Πλήρες με πολλές επεκτάσεις

Δυνατότητα ασφάλισης κυρίως Εργολάβου, Υπεργολάβων και Ιδιοκτήτη του έργου μαζί

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Ιδιοκτήτες υπό συναρμολόγηση μηχανημάτων ή μεταλλικών κατασκευών και Εργολάβους ή Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τις συναρμολογήσεις, όπως Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα, Αντένες, Μεμονωμένες Μηχανές, Ολόκληρες Γραμμές Παραγωγής Εργοστασίων, Μεταλλικά Κτίρια, Γεννήτριες, Σιλό, Σωληνώσεις, Εγκατάστασεις Κλιματισμού, Ανελκυστήρων κλπ.

Καλύψεις

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται και που προκαλούνται στο εργοτάξιο

 

Επιπλέον μπορεί να καλύψει

 

  • Δομικά Μηχανήματα, Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
  • Υλικά Συναρμολόγησης
  • Απώλεια ή ζημιά στο Έργο κατά την περίοδο συντήρησης
  • Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
  • Αστική Ευθύνη προς άλλα πρόσωπα αλλά και ακόμη περισσότερα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο