Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Η «ασπίδα» προστασίας κατά παντός κινδύνου

Δεν είναι χάρτινος πύργος, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επιλέξτε ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης και μπείτε κάτω από την ισχυρή ασπίδα προστασίας της Trust. Ένα πλήρες πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές πρόσθετες επεκτάσεις.

Γιατί Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Πλήρες με πολλές επεκτάσεις

Δυνατότητα ασφάλισης κυρίως Εργολάβου, Υπεργολάβων και Ιδιοκτήτη του έργου μαζί

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Ιδιοκτήτες υπό συναρμολόγηση μηχανημάτων ή μεταλλικών κατασκευών και Εργολάβους ή Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τις συναρμολογήσεις, όπως Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα, Αντένες, Μεμονωμένες Μηχανές, Ολόκληρες Γραμμές Παραγωγής Εργοστασίων, Μεταλλικά Κτίρια, Γεννήτριες, Σιλό, Σωληνώσεις, Εγκατάστασεις Κλιματισμού, Ανελκυστήρων κλπ.

Καλύψεις

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται και που προκαλούνται στο εργοτάξιο

 

Επιπλέον μπορεί να καλύψει

 

 • Δομικά Μηχανήματα, Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
 • Υλικά Συναρμολόγησης
 • Απώλεια ή ζημιά στο Έργο κατά την περίοδο συντήρησης
 • Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
 • Αστική Ευθύνη προς άλλα πρόσωπα αλλά και ακόμη περισσότερα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης εφαρμοστών ή ιδιοκτητών που αναλαμβάνουν τις συναρμολογήσεις όπως Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα, Αντένες, Μεμονωμένες Μηχανές, Ολόκληρες Γραμμές Παραγωγής Εργοστασίων, Μεταλλικά Κτίρια, Γεννήτριες, Σιλό, Σωληνώσεις, Εγκατάστασεις Κλιματισμού, Ανελκυστήρων κλπ

 • Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας 
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση προς όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις 
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο 
 • Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς 
 • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς 
 • Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς
 • Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Στη διεύθυνση του υπό κατασκευή έργου που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο

Πληρωμές μέσω διαδικτύου
Εύκολα και Γρήγορα

Trust Cyprus Insurance © 2020  –  Πολιτική Απορρήτου 

Σχεδιασμός : LightBlack

elGreek