• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R)

Η «ασπίδα» προστασίας κατά παντός κινδύνου

Το πρόγραμμα ασφάλισης  κατά παντός κινδύνων εργολάβων προστατεύει τον εργολάβο ενός οικοδομικού  έργου όπως είναι κατοικίες, συγκροτήματα διαμερισμάτων, γραφεία, σχολεία, θέατρα, εργοστάσια, δρόμοι , αποχετευτικά συστήματα, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, υδατικά συστήματα κτλ.  από όλους τους κινδύνους  που απειλούν το έργο που αναλαμβάνει, όπως όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι όπως είναι η φωτιά, σεισμός, αλλά και κινδύνους κλοπής  η κακόβουλης ενέργειας. Πρόσθετα η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου προστατεύει τον ασφαλισμένο από τα έξοδα που πιθανόν να κληθεί να καταβάλει για υλικές ζημιές  ή σωματικές βλάβες προς τρίτους που προέρχονται από τις εργασίες κατασκευής του έργου.

Γιατί Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R)

Κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Πλήρες με πολλές επεκτάσεις

Δυνατότητα Ασφάλισης κυρίως εργολάβου, υπεργολάβων και ιδιοκτήτη του έργου μαζί

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Ιδιοκτήτες υπό κατασκευή έργων και Εργολάβους οικοδομών.

Καλύψεις

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται και που προκαλούνται στο εργοτάξιο.

 

Επιπλέον μπορεί να καλύψει:

 

  • Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
  • Δομικά μηχανήματα
  • Υλικά Οικοδομής
  • Υφιστάμενα κτίρια
  • Απώλεια ή ζημιά στο Έργο κατά την περίοδο συντήρησης
  • Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
  • Αστική Ευθύνη προς άλλα πρόσωπα αλλά και ακόμη περισσότερα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο