Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Προστατεύστε το εμπόρευμα σας

Δεν είναι απαραίτητο να… παγώσετε αν τυχόν κάτι πάει στραβά! Επιλέξτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Εμπορευμάτων εντός ψυκτικών θαλάμων της Trust και νιώστε τη ζεστασιά της εμπιστοσύνης. Προστατευτείτε κατά παντός κινδύνου, και υψώστε ασπίδα προστασίας για όποια σας ανησυχία επιλέγοντας πρόσθετες καλύψεις, στη βάση των δικών σας αναγκών.

Γιατί TRUST Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου, που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Πολλές επιπλέον επεκτάσεις για να προσαρμόζουμε την κάλυψη στις δικές σας ανάγκες

Συμβόλαιο σε Ετήσια Βάση

Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους.

Καλύψεις

Καλύπτει Καταστροφή, Απώλεια ή Ζημιά σε κατεψυγμένα τρόφιμα, που ανήκουν σε σας ή για τα οποία έχετε ευθύνη, ενώ είναι αποθηκευμένα σε ψυγεία, καταψύκτες ή ψυκτικούς θαλάμους που συμβαίνει λόγω αλλοίωσης ή σήψης.

 

Η κάλυψη περιλαμβάνει Απώλεια Εμπορευμάτων μετά από Αλλοίωση τους εξαιτίας:

 

 • Απώλειας ή ζημιάς σε ψυκτικό θάλαμο συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού
 • Τυχαίας Διαρροής ψυκτικού υγρού ή αερίου στον ψυκτικό θάλαμο

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Η κάλυψη περιλαμβάνει απώλεια εμπορευμάτων μετά από αλλοίωση τους εξαιτίας:

 • Απώλειας ή ζημιάς σε ψυκτικό θάλαμο συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού
 • Τυχαίας διαρροής ψυκτικού υγρού ή αερίου στον ψυκτικό θάλαμο
 • Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας 
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση προς όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις 
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο 
 • Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς 
 • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς 
 • Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς
 • Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό

elGreek