• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Πυρός Κατοικίας "Mortgage Home"

Νιώσε ασφαλής χωρίς να «υποθηκεύσεις» τα όνειρα σου!

Η κατοικία μας, εκτός από περιουσία μας είναι και όνειρο που «χτίστηκε»  με κόπο και θυσίες και κανένα αναπάντεχο γεγονός δεν θα πρέπει να το «γκρεμίσει». Για αυτό τον λόγο, η ασφάλεια του σπιτιού μας είναι όχι μόνο σημαντική, αλλά και υποχρεωτική σε πολλές περιπτώσεις, όπως όταν το σπίτι έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο και υποθηκεύεται το ακίνητο.

Γιατί Ασφάλιση Πυρός Κατοικίας "Mortgage Home"

Πλήρες και σε Προνομιακή τιμή

Από τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα στα προγράμματα ενυπόθηκων κατοικιών

Άμεσο και Αξιόπιστο

Το «Mortgage Home» αποζημιώνει σε Αξία Αντικατάστασης, χωρίς δηλαδή να αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσό για φθορά, χρήση ή παλαιότητα

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών των οποίων τα σπίτια τους είναι υποθηκευμένα σε τραπεζικά ιδρύματα.

Καλύψεις

Καλύπτει όλους τους βασικούς κινδύνους που διατρέχει μια κατοικία:

  • Πυρκαγιά και Καπνό
  • Άμεσο κτύπημα Κεραυνού
  • Έκρηξη
  • Σεισμό
  • Θύελλα
  • Καταιγίδα
  • Πλημμύρα

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η Τράπεζα. Ωστόσο, υποχρεωτική βάση νόμου, είναι η ασφάλιση της υποθηκευμένης κατοικίας και όχι η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας. Ο κάθε ιδιοκτήτης  ενυπόθηκης κατοικίας μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία και να επιλέξει το καλύτερο πρόγραμμα για τον ίδιο και την περιουσία του. Συγκεκριμένα, ο περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμος προβλέπει το εξής:

«Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, την οποία ενυπόθηκος πιστωτής ενδέχεται να απαιτεί από οφειλέτη να συνάψει και να διατηρεί σε ισχύ, αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία υποθηκευμένη στον ενυπόθηκο πιστωτή, δύναται να συνομολογείτε από τον οφειλέτη με οποιοδήποτε ασφαλιστή».

Το ασφαλισμένο ποσό καθορίζεται από την αξία της περιουσίας και όχι από το ποσό του δανείου που έχετε πάρει από την τράπεζα. Φροντίστε να ασφαλίσετε την περιουσία σας στην πραγματική αξία ανοικοδόμησης και όχι στο ύψος του δανείου. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται η υπόψη η αξία της γης, αλλά η αξία της περιουσίας και το κόστος ανοικοδόμησης. Το κόστος δηλαδή επαναφοράς της περιουσίας στην  ίδια κατάσταση που ήταν πριν από  την ζημιά.

Είναι πολύ απλό. Επικοινωνήστε με έναν από τους εκπροσώπους μας ώστε να σχεδιάσετε μαζί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο με καλύψεις προσαρμοσμένες στα μέτρα σας!

Φρόντισε η περιγραφή του ακινήτου να είναι λεπτομερής και όμοια αυτής που αναγράφεται στην άδεια και την σωστή ασφαλιζόμενη αξία, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερασφάλισης ή υποασφάλισης.