Υπεύθυνος/η Αποδοχής Κινδύνων

Υπεύθυνο Αποδοχής Κινδύνων

Η Trust Insurance στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο/η Αποδοχής Κινδύνων στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd, είναι μια από τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τρεις συνεχόμενες φορές πιστοποιημένη ως Platinum Employer από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People (2017, 2020 & 2023) και δύο φορές βραβευμένη ως Platinum Employer of the Year (2017 & 2023), η Trust καθίσταται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους/όσες επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι πρόθυμοι/ες να επενδύσουν στο μέλλον τους.
Καθήκοντα
 • Αξιολόγηση και τιμολόγηση σύνθετων κινδύνων
 • Παροχή καθοδήγησης σε θέματα αξιόλογης και αποδοχής κινδύνων
 • Αρίστη γνώση και επεξήγηση Ασφαλιστηρίων
 • Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση συνεργατών και πελατών
 • Παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης της εργασίας
 • Συστηματική έρευνα αγοράς με σκοπό την επίγνωση των αναγκών και προοπτικών της ασφαλιστικής βιομηχανίας
 • Ανάπτυξη και αναθεώρηση προϊόντων
Προσόντα
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή ACII / FCII
 • Πιστοποιητικό Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε συναφή θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών πακέτων (κατ’ ελάχιστο MS Word & Excel) και Ιnternet
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Μεθοδικότητα στην διεκπεραίωση εργασιών
Share to:

Στοιχεία Αιτητή

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email careers@trustcyprusinsurance.com ή στο φαξ 22 050 290.

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

group_30
Mobile businessman scrolling through contacts in smartphone

Η Trust Insurance Cyprus, δέχεται αιτήσεις καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, η αίτηση σας θα κρατηθεί στο αρχείο της εταιρείας για μελλοντικούς σκοπούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Στείλε το Βιογραφικό σου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας