Ασφάλεια Εγγύησης Πίστης Εργοδοτούμενων

employee loyalty insurance plan

Λάβετε μια προσφορά ασφάλισης εγγύησης πίστης εργοδοτουμένων
Γρήγορα, δωρεάν και εξατομικευμένα

Η «ασπίδα προστασίας» της περιουσίας σας

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Κύπρο, επενδύετε χρόνο και πόρους για την ανάπτυξη της εταιρείας σας και για να συγκροτήσετε μια ομάδα ταλαντούχων και έμπιστων υπαλλήλων. Παρόλα αυτά, τυχόν λάθη ή ανεντιμότητα εκ μέρους κάποιου εργαζομένου μπορεί να επιφέρει σοβαρές οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση σας και πλήγμα στη φήμη της. Επομένως, είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία της επιχείρησης από ενδεχόμενη απάτη κάποιου υπαλλήλου. Η Trust Insurance Κύπρου έχει δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα ασφάλισης για την προστασία επιχειρήσεων από οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από μη έμπιστους υπαλλήλους. Επικοινωνήστε μ’ έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust σήμερα.

group_30
employee loyalty insurance plan
group_30

Γιατί TRUST Εγγύησης Πίστης Εργοδοτούμενων

Ευέλικτο

Δυνατότητα επιλογής ορίου κάλυψης ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης

Περιορισμός της οικονομική απώλειας προστατεύοντας τον ισολογισμό

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και Οργανισμούς που οι εργοδοτούμενοι τους διακινούν και διαχειρίζονται χρήματα και εμπορεύματα.

employee loyalty insurance cyprus

Κάλυψη Ασφάλισης Πιστότητας Εργαζομένων

  • Απώλεια χρημάτων συνεπεία κατάχρησης από εργοδοτούμενους
  • Απώλεια ή ζημιά εμπορευμάτων και/ή άλλη περιουσία του ασφαλισμένου συνεπεία κλοπής από εργοδοτούμενους

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

Που είμαι καλυμμένος;

Εφαρμόζεται στην Κύπρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο

Τι είναι η ασφάλιση ευθύνης για ανέντιμες πράξεις εργαζομένων;

Το συγκεκριμένο πλάνο σας προστατεύει από οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από ανέντιμες ή δόλιες πράξεις που μπορεί να διαπράξουν οι υπάλληλοί σας. Η συγκεκριμένη ασφάλιση μπορεί να περιλαμβάνει κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, και άλλους τύπους αντέντιμης δραστηριότητας.

Ποιοι τύποι επιχειρήσεων χρειάζονται αυτή την ασφάλιση;

Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι ιδανική για κάθε επιχείρηση που απασχολεί άτομα που διαχειρίζονται χρήματα ή έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες, όπως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, τουρισμού, υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοοικονομικής, κλπ.

Τι καλύπτει η ασφάλιση αξιοπιστίας εργαζομένων;

Η συγκεκριμένη ασφάλιση παρέχει κάλυψη για απώλειες και ζημίες που προκύπτουν από κλοπή ή απάτη από την πλευρά των εργαζομένων, όπως κλοπή μετρητών, τίτλων ή άλλης περιουσίας. Μιλήστε με τους ασφαλιστές της Trust και ενημερωθείτε για τις πρόσθετες καλύψεις αστικής ασφάλειας επιχειρήσεων.

Τι ασφάλεια χρειάζεται η επιχείρησή μου;

Το ποσό της ασφάλισης κατά της ανεντιμότητας των εργαζομένων στην εταιρεία σας ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το εύρος της επιχείρησης, τους τύπους των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους πιθανούς κινδύνους και υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση. Επικοινωνήστε σήμερα μ’ έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust Insurance για να απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις.

Τι πρακτικές συνίστανται για την πρόληψη απάτης υπαλλήλων;

Οι καλύτερες πρακτικές για την πρόληψη της απάτης εργαζομένων σε βάρος της εταιρείας που δουλεύουν περιλαμβάνουν την εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών πρόσληψης, τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού σε νέους υπαλλήλους, την παροχή τακτικής εκπαίδευσης σχετικά με την ηθική συμπεριφορά και την πρόληψη απάτης, και την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων και των οικονομικών συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε ακριβή αρχεία και να εφαρμόζετε σαφείς πολιτικές για την αναφορά υπόπτων περί ανέντιμης δραστηριότητας.

Θα δεχόσουν κάτι λιγότερο από το καλύτερο; Ψάξε το…Σε περιμένουμε!

ή κάλεσε μας τώρα στο +357 22 050 100
group_30
Male office work
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας

Πάρε Προσφορά

Ασφάλεια Εγγύησης Πίστης Εργοδοτούμενων