Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Χημικών

chemist liability insurance

Λάβετε μια προσφορά ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης χημικών
Γρήγορα, δωρεάν και εξατομικευμένα

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Κλινικών Εργαστηρίων

Ως χημικός ή ιδιοκτήτης επιστημονικού εργαστηρίου στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό είναι να παρέχετε αξιόπιστες αναλύσεις και ασφαλή πειράματα. Ωστόσο, δεν είναι απίθανο να προκύψουν αξιώσεις ευθύνης από τρίτους για τυχόν παραλείψεις ή λάθη της επιχείρησής σας. Μόνο με το σωστό ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρηση και τη φήμη σας. Η Trust Κύπρου προσφέρει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης ευθύνης για χημικούς και ιδιοκτήτες εργαστηρίων. Με την Trust, μπορείτε να επικεντρωθείτε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο σήμερα.

group_30
chemist liability insurance
group_30

Γιατί TRUST Επαγγελματικής Ευθύνης Χημικών & Κλινικών Εργαστηρίων

Πλήρες

Προσαρμοσμένη κάλυψη σύμφωνα σε όσους επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

Διπλάσια όρια κάλυψης

Διπλάσια Όρια Κάλυψης χωρίς επιπλέον κόστος

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε ολους τους Χημικούς και τα Χημεία.

liability insurance for chemists

Καλύψεις

Καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις τους σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών.

Τι είναι η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης χημικών και εργαστηρίων;

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για χημικούς και επιστημονικά εργαστήρια παρέχει κάλυψη για τις νομικές ευθύνες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις αυτές σε περίπτωση που κάποιος πελάτης υποστεί βλάβη ή ζημία ως αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Τι είδους επιχειρήσεις καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ασφάλιση;

Ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων στη χημική και εργαστηριακή βιομηχανία μπορεί να χρειαστεί ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, διανομέων, εργαστηριακών δοκιμών, ερευνητικών εγκαταστάσεων, κλπ. Οι συγκεκριμένοι τύποι κάλυψης που απαιτούνται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης, καθώς και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν.

Τι καλύπτει συνήθως η επαγγελματική ευθύνη χημικών και εργαστηρίων;

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για χημικούς και εργαστήρια μπορεί να παρέχει κάλυψη για διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης προϊόντων, της επαγγελματικής ευθύνης, της γενικής ευθύνης, κλπ. Η κάλυψη μπορεί επίσης να καλύψει περιβαλλοντικές ευθύνες, ρύπανση και άλλους τύπους κινδύνων που είναι συγκεκριμένοι για τη χημική και εργαστηριακή βιομηχανία.

Τι ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης χρειάζομαι;

Το ποσό της ασφάλισης ευθύνης που απαιτείται για χημικούς ή εργαστήρια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος και τον τύπο της επιχείρησης, τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους πιθανούς κινδύνους και υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Συμβουλευτείτε ένα ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust Insurance για να καθορίσετε το κατάλληλο επίπεδο κάλυψης για τις ανάγκες σας.

Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για τη διαχείριση κινδύνων στις χημικές και εργαστηριακές επιχειρήσεις;

Ορισμένες πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων ευθύνης στις χημικές και εργαστηριακές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και δοκιμών, την ορθή εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, την τήρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων, και την κατάλληλη επιλογή ασφαλιστικής ευθύνης. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε ακριβή αρχεία και τεκμηρίωση για να μειώσετε κατά το δυνατόν πιθανές νομικές ευθύνες.

Θα δεχόσουν κάτι λιγότερο από το καλύτερο; Ψάξε το…Σε περιμένουμε!

ή κάλεσε μας τώρα στο +357 22 050 100
group_30
Male office work
Πάρε Προσφορά

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Χημικών

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας