Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

public liability insurance cyprus

Λάβετε μια προσφορά ασφάλειας αστικής ευθύνης
Γρήγορα, δωρεάν και εξατομικευμένα

Ολοκληρωμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Προστατέψτε την επιχείρησή σας από αξιώσεις και καταγγελίες τρίτων με ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Κύπρο. Η Trust Insurance προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για την προστασία των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων αστικής ευθύνης. Τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα, με ευρεία κάλυψη και δυνατότητα επέκτασης συμβολαίου για να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησή σας.

Παραλείψεις, λάθη και ατυχήματα μπορεί να συμβούν σε κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία. Γι’ αυτό, η Trust Insurance είναι εδώ για εσάς, σε κάθε δύσκολη στιγμή, γιατί εσείς είστε η προτεραιότητά μας! Είτε πρόκειται για υλικές ζημιές, είτε για αξιώσεις περί σωματικής βλάβης, τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν νομική προστασία κι αποζημιώσεις όταν συμβεί το απρόβλεπτο. Με την Trust Insurance στο πλευρό σας, μπορείτε να αφοσιωθείτε στην επιτυχία της επιχείρησής σας και μόνο. Μην αφήνετε τον εαυτό σας και την εταιρεία σας εκτεθειμένους σε κινδύνους που δεν είναι στο χέρι σας να ελέγξετε – λάβετε σήμερα προσφορά για ασφάλιση αστικής ευθύνης από την Trust Insurance Κύπρου!

group_30
public liability insurance
group_30

Γιατί να επιλέξετε την Trust για Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης

Ευέλικτο Ασφαλιστήριο

Το πρόγραμμα διαθέτει πληθώρα επεκτάσεων και επιλογών σε όρια κάλυψης. Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για τυχόν λάθη ή παραλήψεις προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε ιδιώτη ή επιχειρηματία

Ευρεία Κάλυψη

Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του ορίου κάλυψης, των γεωγραφικών ορίων κάλυψης και των επεκτάσεων του συμβολαίου σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και εταιρείες που μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με αξιώσεις αποζημιώσεων για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από την απροσεξία του ασφαλισμένου ή των εργαζομένων του. Αυτός ο τύπος ασφάλισης έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει επιχειρήσεις από οποιαδήποτε πιθανή ζημιά ή τραυματισμό προκύψει ως αποτέλεσμα των εργασιών της επιχείρησης. Καλύπτει τη νομική σας ευθύνη για υλικές ζημιές έναντι τρίτων ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από εσάς ή τους υπαλλήλους σας. Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει μήνυση εναντίον σας για ζημιές ή τραυματισμούς που έχει υποστεί λόγω της λειτουργίας της επιχείρησή σας, αυτή η ασφάλεια θα καλύψει την αποζημίωση και τα δικαστικά σας έξοδα.

public liability insurance cyprus

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο αφορά στην Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις τους, σε σχέση με τις δραστηριότητες του.

Καλύπτει:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός των υποστατικών σε σχέση με αυτά ή του περιεχομένου τους ή σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου εντός των υποστατικών
 • τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δικαιούται ο απαιτητής να ανακτήσει από τον Ασφαλισμένο καθώς επίσης τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δημιουργήθηκαν με την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας σε σχέση με την υπεράσπιση, διερεύνηση ή διευθέτηση της απαίτησης

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • για περιστατικά που θα συμβούν εκτός του υποστατικού του ασφαλισμένου ή και εκτός Κύπρου
 • σε σχέση με τη διάθεση για κατανάλωση ελαττωματικών τροφίμων ή ποτών 
 • σε σχέση με τη χρήση ανελκυστήρων ή κυλιόμενων σκαλών
 • σε σχέση με τη χρήση πισίνων
 • που προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη σε περιουσία που συνορεύει με τα υποστατικά του Ασφαλισμένου
 • σε σχέση με απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που είναι υπό τον έλεγχο ή την φύλαξη του Ασφαλισμένου

Συχνές Ερωτήσεις Αστικής Ευθύνης

Τι εννοούμε με τον όρο Αστική Ευθύνη;

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση, που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημία, που προκάλεσε σε τρίτους. Συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση που κάποιος επιφέρει με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και επιβάλλεται να την επανορθώσει.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

 • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
 • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης
 • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Η κάλυψη ισχύει μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Το Αφαιρετέο Ποσό, που είναι το ποσό ή ποσοστό, το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς των καλύψεων υπάρχει στο Ασφαλιστήριο.

Μπορείτε να πάρετε ασφάλιση αστικής ευθύνης για μία ημέρα;

Ναι μπορείτε να πάρετε μια ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Κύπρο για μια μέρα.

Μπορείτε να πάρετε ασφάλιση αστικής ευθύνης χωρίς επιχείρηση;

Εργολάβοι, ατομικοί έμποροι και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έρχονται σε επαφή με το κοινό μπορούν να επιλέξουν την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στην Κύπρο.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει προσωπικό ατύχημα;

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε πελάτη ή μέλος του κοινού. Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι η επιχείρησή σας ευθύνεται για τον τραυματισμό, είτε λόγω αμέλειας είτε εκ προθέσεως. Εάν θέλετε να καλύπτεστε για αξιώσεις σωματικών βλαβών που εγείρονται από υπαλλήλους, πρέπει να επιλέξετε Ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει ζημιά σε περιουσία;

Ναι, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης καλύπτει ζημιές που προκαλούνται στην περιουσία ενός πελάτη λόγω της επιχειρηματικής λειτουργίας, των πρακτικών και των δραστηριοτήτων σας.

Μπορώ να πάρω ασφάλιση αστικής ευθύνης ως άτομο;

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν απαιτείται από τον Κυπριακό Νόμο για φυσικά πρόσωπα. Συζητήστε με έναν ασφαλιστικό πράκτορα της Trust στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, το Παραλίμνι, την Πάφο ή τη Λάρνακα για το εάν αυτός ο τύπος ασφάλισης είναι κατάλληλος για εσάς.

Θα δεχόσουν κάτι λιγότερο από το καλύτερο; Ψάξε το…Σε περιμένουμε!

ή κάλεσε μας τώρα στο +357 22 050 100
group_30
Male office work
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας

Πάρε Προσφορά

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης