Πολυασφαλιστήριο Ξενοδοχείου “Hotel Shield”

insurance for hotels

Λάβετε μια προσφορά πολυασφαλιστηρίου ξενοδοχείου “Hotel Shield”
Γρήγορα, δωρεάν και εξατομικευμένα

Η ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο είναι μία απ’ τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων στη χώρα – εξίσου σημαντικός με τις ασφαλιστικές ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η Trust Insurance έχει δημιουργήσει το πιο ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα για ξενοδοχεία στην Κύπρο, το πολυασφαλιστήριο Hotel Shield. Απολαύστε την ασφάλεια της Tust προστατεύοντας την ξενοδοχειακή σας μονάδα όσο καλύτερα γίνεται. Ως ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Κύπρο γνωρίζετε ότι η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πελάτες σας είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων, μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, όπως κλοπές, φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα, τα οποία ενδέχεται να πλήξουν τα οικονομικά και τη φήμη σας. Με την ολοκληρωμένη κάλυψη της Trust, μπορείτε να επικεντρωθείτε στο να προσφέρετε στους επισκέπτες σας κορυφαία φιλοξενία, γνωρίζοντας ότι η οικονομική σας ασφάλεια είναι εξασφαλισμένη σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Επικοινωνήστε μ’ έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust σήμερα.

group_30
hotel insurance
group_30

Γιατί να ασφαλίσετε το ξενοδοχείο σας με την Trust

Κατά παντός Κινδύνου

Κάλυψη Υλικής Ζημιάς Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και δωρεάν παροχές περιλαμβάνουν σχεδόν όλους τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται ένα Ξενοδοχείο

Δωρεάν επιθεώρηση και αξιολόγηση κινδύνου

Προσφέρεται δωρεάν επιθεώρηση και αξιολόγησης των κινδύνων της επιχείρησης σας από εξειδικευμένα άτομα της εταιρείας μας

Ευέλικτο Ασφαλιστήριο

Δυνατότητα ετοιμασίας ασφαλιστηρίου προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Ξενοδόχους και Διαχειριστές Τουριστικών Καταλυμάτων.

hotel insurance

Κάλυψη Ξενοδοχειακής Ασφάλισης

Καλύπτει Απώλεια ή Ζημιά έναντι όλων των Κινδύνων που δεν εξαιρούνται από το Ασφαλιστήριο ή έναντι Κατονομαζόμενων Κινδύνων:

 • Φωτιάς
 • Κεραυνόυ
 • Έκρηξης
 • Απεργίας
 • Οχλαγωγίας και Πολιτικής Αναταραχής
 • Κακόβουλης ζημιάς
 • Σεισμόυ ή ηφαιστειογενής έκρηξης
 • Έκρηξης ή Υπερχείλισης Ντεπόζιτου Νερού, Καυσίμων Συσκευής ή Σωλήνασ
 • Πτώσης αεροσκάφους ή άλλης ιπτάμενης συσκευής
 • Κλοπής ή Απόπειρας Κλοπής που συνοδεύεται από Βίαιη Είσοδο ή Έξοδο
 • Πρόσκρουσης στα κτίρια
 • Καταιγίδας, Κυκλώνα, Τυφώνα, Θύελλας, Πλημμύρας ή Υπερχείλισης της θάλασσας
 • Πτώσης Δέντρων ή Κλάδων
 • Καπνόου
 • Διαφυγής Νερού

Επεκτάσεις

 • Αποκομιδής ερειπίων
 • Επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • Περιουσίας σε ανοικτούς χώρους
 • Δημόσιεων αρχών
 • Προσωρινής μετακίνησης
 • Αυτόματης κάλυψης
 • Εποχιακής αύξησης
 • Παράλειψης από αβλεψία για ασφάλιση
 • Υπηρεσιών
 • Εξόδων πυροσβεστικών μέσων
 • Κλειδιών και κλειδαριών
 • Νερού μετρητή
 • Φρεατίων
 • Εντοπισμού και πρόσβασης
 • Ζημιών πυροσβεστικής στους κήπους
 • Βραχυκυκλώματος

Επιπλέον καλύψεις

 • Συνεπακόλουθης Ζημία (Διακοπή Εργασιών)
 • Χρημάτων
 • Υαλοπινάκων
 • Προσωπικών  Ατυχημάτων
 • Ευθύνης προς Τρίτους
 • Ευθύνης Προϊόντων
 • Εμπορευμάτων  σε διαμετακόμιση
 • Αλλοίωσης Εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους/ψυγεία
 • Ευθύνης Εργοδότη
 • Ανεντιμότητας Εργοδοτούμενου
 • Κυβερνοχώρου

Συχνές ερωτήσεις για ασφάλειες ξενοδοχείων

Τι αφορά το συγκεκριμένο είδος Ασφάλισης;

Πρόκειται για ένα πολυασφαλιστήριο για Ξενοδοχεία και Τουριστικά Συγκροτήματα. Μπορεί να καλύψει την υλική ζημιά στην περιουσίας σας όπως κτίριο, έπιπλα, μηχανήματα, εξοπλισμό και εμπορεύματα συνδυασμένο με ακόμη 11 σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα.

 • Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία αν επέλθει αλλαγή στη χρήση του υποστατικού ή αλλαγή ιδιοκτησίας της ασφαλισμένης περιουσίας
 • Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση την ασφαλισμένη περιουσία
 • Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς
 • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς
 • Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς
 • Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Που είμαι καλυμμένος;

 • Στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στον πίνακα ασφαλιστηρίου
 • Για την ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη (εφόσον επιλεγεί) εντός της Κύπρου και οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνον όσον αφορά μόνιμους κατοίκους Κύπρου.

Τι είδους κάλυψη προσφέρει η ασφάλιση ξενοδοχείων;

Η συγκεκριμένη ασφάλιση μπορεί να προσφέρει κάλυψη κατά Παντός Κινδύνου (ανάλογα με την επιλογή σας) που είναι το πιο ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και επιπρόσθετες παροχές περιλαμβάνουν σχεδόν όλους τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται ένα ξενοδοχείο. Συμβουλευτείτε έναν ασφαλιστή της Trust και ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Χρειάζονται τα ξενοδοχεία ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης;

Ναι, τα ξενοδοχεία χρειάζονται ασφάλιση αστικής ευθύνης, η οποία μπορεί να παρέχει κάλυψη σε περίπτωση που κάποιος πελάτης τραυματιστεί εντός του ξενοδοχείου, ή εάν το ξενοδοχείο θεωρηθεί υπεύθυνο για κάποιο άλλο ατύχημα πελάτη. Αυτή η κάλυψη μπορεί να συμβάλει στην προστασία της οικονομικής σταθερότητας του ξενοδοχείου πληρώνοντας για νομικές αμοιβές, ιατρικά έξοδα, και άλλα έξοδα που σχετίζονται με νομικές αξιώσεις που μπορούν να προκύψουν.

Τι είναι η ασφάλιση περιουσίας και γιατί είναι σημαντική για τα ξενοδοχεία;

Η ασφάλιση περιουσίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κάλυψη για ζημιές στο κτίριο του ξενοδοχείου, στον εξοπλισμό, και σε ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στους χώρους του. Αυτή η κάλυψη είναι σημαντική για τα ξενοδοχεία επειδή μπορεί να βοηθήσει στην πληρωμή για επισκευές ή αντικατάσταση κατεστραμμένων περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση πυρκαγιάς, καταιγίδας, κλοπής, ή άλλου συμβάντος που εμπεριέχεται στο ασφαλιστήριο.

Θα δεχόσουν κάτι λιγότερο από το καλύτερο; Ψάξε το…Σε περιμένουμε!

ή κάλεσε μας τώρα στο +357 22 050 100
group_30
Male office work
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
Road Side Assistance Accident Care

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

Emergency Health Issues

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

Emergency Hospitalization Abroad

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας

Πάρε Προσφορά

Πολυασφαλιστήριο Ξενοδοχείου “Hotel Shield”