Ασφάλεια Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης

boiler and pressure vessels insurance

Λάβετε μια προσφορά ασφάλισης λεβήτων και δοχείων πίεσης
Γρήγορα, δωρεάν και εξατομικευμένα

Προστασία Από Έκρηξη Λέβητα & Δοχείων Πίεσης

Είστε υπό πίεση… σας καταλαβαίνουμε! Δεν χρειάζεται να “εκραγείτε” από το άγχος για μια βλάβη. Επιλέξτε το ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Έκρηξης Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης της Trust και προστατεύστε την επιχείρησή σας. Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Κύπρο γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι να διατηρείτε τους λέβητες σε καλή κατάσταση, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Ωστόσο, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων, μπορεί να συμβούν ατυχήματα που πιθανόν να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Εμπιστευθείτε την Trust κι επικεντρωθείτε στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων, γνωρίζοντας ότι η οικονομική σας ασφάλεια είναι εξασφαλισμένη σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Επικοινωνήστε μ’ έναν ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust σήμερα.

group_30
boiler and pressure vessels insurance
group_30

Γιατί να εμπιστευθείτε την TRUST για ασφάλεια λεβήτων

Κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Ευέλικτο

Πολλές επιπλέον επεκτάσεις για να προσαρμοζούμε την κάλυψη στις δικές σας ανάγκες

Συμβόλαιο σε Ετήσια Βάση

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές βιομηχανικών μηχανημάτων Λεβητών και Δοχείων με Πίεση όπως δοχεία LPG, ατμολέβητες, σωληνώσεις, συγκροτήματα σωληνώσεων και βανών.

boilers and pressure vessels insurance cyprus

Κάλυψη Ασφάλισης Λέβητα & Πιεστικών Πλοίων

Καλύπτει οποιαδήποτε αιφνίδια, απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία (πλην της φωτιάς), που οφείλεται σε έκρηξη ή κατάρρευση του λέβητα ή δοχείου πιέσης, κατά το χρονικό διάστημα, που αυτός βρίσκεται σε λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες.

Προαιρετικές Καλύψεις:

  • Ζημιά σε άλλη περιουσία όπως κτίρια και μηχανήματα
  • Ευθύνη προς τρίτους (Αστική Ευθύνη)

Συχνές ερωτήσεις ασφάλισης λέβητα και δοχείων πίεσης

Τι αφορά το συγκεκριμένο είδος Ασφάλισης;

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για Λέβητες/ δοχείων υπό πίεση εντός του χώρου εργασίας για απώλεια ή ζημιά από  ξαφνική και απρόβλεπτη αιτία

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

  • Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση προς όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς
  • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς
  • Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς
  • Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Που είμαι καλυμμένος;

Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό

Τι καλύπτει η ασφάλιση λέβητα και δοχείων πίεσης;

Αυτή η ασφάλιση καλύπτει ζημιές σε λέβητες και δοχεία πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών που προκύπτουν από εκρήξεις, διαρροές και άλλα ατυχήματα. Μπορεί επίσης να καλύπτει  απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από αυτά τα ατυχήματα.

Ποιους αφορά η συγκεκριμένη ασφάλιση;

Αυτός ο τύπος ασφάλισης αφορά συνήθως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές βιομηχανικών μηχανημάτων Λεβητών και Δοχείων με Πίεση όπως δοχεία LPG, ατμολέβητες, σωληνώσεις, συγκροτήματα σωληνώσεων και βανών.

Ποιοι τύποι λέβητα καλύπτονται συνήθως;

Μπορούν να καλυφθούν λέβητες και δοχεία πίεσης όλων των τύπων και μεγεθών, όπως λέβητες ατμού, λέβητες ζεστού νερού και δοχεία πίεσης που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ή επεξεργασία αερίων ή υγρών.

Είναι υποχρεωτικές οι επιθεωρήσεις για λέβητες πριν την ασφάλιση;

Ναι, συνήθως απαιτούνται επιθεωρήσεις στους λέβητες πριν συμφωνηθεί η ασφαλιστική κάλυψη για να βεβαιωθούν ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πληροί τις προϋποθέσεις. Οι επιθεωρήσεις βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και στην πρόληψη ατυχημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δαπανηρές ζημιές για την επιχείρηση.

Θα δεχόσουν κάτι λιγότερο από το καλύτερο; Ψάξε το…Σε περιμένουμε!

ή κάλεσε μας τώρα στο +357 22 050 100
group_30
Male office work
Πάρε Προσφορά

Ασφάλεια Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΑΦΟΣ
vehicle

Οδική Βοήθεια &
Φροντίδα Ατυχήματος

cracked-windshield

Επιδιόρθωση Ανεμοθώρακα / Παράθυρου

ygeia

Επείγοντα
Περιστατικά Υγείας

Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας / Επιχείρησης

first-aid-kit-icon

Επείγουσα Νοσοκομειακή
Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Φόρμα Επικοινωνίας