Νέα Εποχή για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ένα μεγάλο ερωτηματικό που γεννιέται με την εφαρμογή του Solvency II. Έχουν γραφτεί και ειπωθεί αρκετά τελευταία σχετικά με την αλλαγή του νόμου αφερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Τι είναι το Solvency II?


Το Solvency II, αποτελεί ένα ανανεωμένο πλαίσιο που αφορά όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το σύνολο της αγοράς στην Ε.Ε θα πρέπει να είναι συνεπές αναφορικά με τη ΕΕ-σωστή διαχείριση κινδύνων και κεφαλαιουχικών απαιτήσεων.

 

Η αλλαγή του νόμου αυτού, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως λόγο της μείωσης για κάλυψη ορισμένων τύπων ασφάλισης, τροποποίηση προϊόντων υψηλού κινδύνου και αύξηση των τιμών σε ορισμένους τομείς της αγοράς.

Αναμένεται ότι κάποιες από τις ασφαλιστικές εταιρείες πιθανόν να μην καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις του νόμου, με αποτέλεσμα κάποιες να συγχωνευθούν ή και να μειωθεί ο αριθμός των “παικτών” στην ασφαλιστική αγορά.


Σύμφωνα με το Solvency II, φερέγγυα θα θεωρείται πλέον η ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα:


– Μπορεί να πληρώσει τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις της
– Έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την συνέχιση τον εργασιών της στο μέλλον και θα
– Υπάρχουν οι προοπτικές υγιούς ανάπτυξης.

 

Οι ασφαλιστικές, πρέπει να προβούν σε διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο αλλαγής υπολογισμού των ασφαλιστικών τοποθετήσεων και διαχωρισμό τους σε Ασφάλειες Ζωής και Γενικές.

 

Επίσης πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου αφερεγγυότητας και του τρόπου υπολογισμού του εγγυητικού κεφαλαίου.

 

Στόχοι αυτού του νόμου είναι η:

– Προστασία ασφαλιζομένων της οποίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια
– Συμβολή στην επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας
– Δημιουργία ισότητας στις απαιτήσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων και
– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Η Trust Insurance Cyprus θα ακολουθήσει ένα σχέδιο δράσης, σε συνεργασία με τον Όμιλο και το Τμήμα Κινδύνου για την προετοιμασία του Solvency II. Η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση ισχυρού συντελεστή φερεγγυότητας βάσει του νέου καθεστώτος, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε σενάρια ακραίων καταστάσεων.


Επίσης, η Εταιρεία έχει συμφωνήσει μια σειρά από ενέργειες με το διοικητικό συμβούλιο και τη θυγατρική της, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος. Με αυτό τον τρόπο, η Εταιρία θα προσελκύσει την ποιότητα των επιχειρήσεων, θα στηρίξει τους ασφαλιζόμενους και να ενισχύσει την ηγετική την θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου για τα επόμενα χρόνια.

Η Trust είναι η νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρία στην Κύπρο.

 

 

Κοινοποίηση σε:

ΔΙΠΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ TRUST ΣΤΑ RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS

Η εμπιστοσύνη λαμβάνεται… δίνοντας. Η TRUST Insurance Cyprus ανέκαθεν ήταν ταγμένη στην κοινωνική προσφορά, και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου και της αγοράς παρέχοντας πολύ περισσότερα από ασφαλιστικές καλύψεις. Η κοινωνία, αναγνωρίζοντας την κοινωνική προσφορά της Εταιρείας μέσα από τις δυο ενέργειες, επιβράβευσε την TRUST στα Responsible Business Awards. Συγκεκριμένα η TRUST έλαβε τη διάκριση GOLD στην κατηγορία «Κοινωνία» για την πρωτοβουλία διάθεσης ατομικών συσκευών αλκοτέστ και τη διάκριση SILVER στην κατηγορία «Υπεύθυνο προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related Marketing» για την ενσωματωμένη υπηρεσία στα συμβόλαια Μηχανοκίνητων Οχημάτων «Αν θα πιείς μην οδηγήσεις».

Περισσότερα »

2η Ετήσια Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διάθεσης Ατομικών Συσκευών Αλκοτέστ«Μια Συσκευή Αλκοτέστ Σε Κάθε Όχημα»

Η TRUST Insurance Cyprus, πραγματοποίησε την Πέμπτη 31/8/2023 την 2η ετήσια εκδήλωση διάθεσης ατομικών συσκευών αλκοτέστ ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς της Εταιρείας «Μια Συσκευή Αλκοτέστ Σε Κάθε Όχημα».

Περισσότερα »

Η TRUST ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το… μυστικό της TRUST Insurance Cyprus αποκάλυψε στο πλαίσιο συνέντευξης στον ιδιοκτήτη της εξειδικευμένης σε ασφαλιστικά ζητήματα ιστοσελίδας Cyprus Insurance News έδωσε ο CEO της

Περισσότερα »
elGreek

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΕΝΑ CLICK;

Cyber Risk Insurance μόνο από την Trust Insurance