Ασφάλεια Εγγύησης Πίστης Εργοδοτούμενων

Η «ασπίδα προστασίας» της περιουσίας σας

Η καλή πίστη είναι βασικός πυλώνας στο επιχειρείν. Δεν είναι πάντα εκεί όμως…  Από την άλλη είμαστε άνθρωποι και απρόοπτα μπορεί να τύχουν στον κάθε ένα. Προστατέψτε τα χρήματα ή και τα εμπορεύματα, τα οποία διαχειρίζονται οι εργοδοτούμενοί σας με το  πρόγραμμα Εγγύησης Πίστης Εργοδοτούμενων. Εναποθέστε την εμπιστοσύνη σας στην Trust και χτίστε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία για την επιχείρησή σας. 

Γιατί TRUST Εγγύησης Πίστης Εργοδοτούμενων

Ευέλικτο

Δυνατότητα επιλογής ορίου κάλυψης ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες

Ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης

Περιορισμός της οικονομική απώλειας προστατεύοντας τον ισολογισμό

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και Οργανισμούς που οι εργοδοτούμενοι τους διακινούν και διαχειρίζονται χρήματα και εμπορεύματα.

Κάλυψη Ασφάλισης Πιστότητας Εργαζομένων

  • Απώλεια χρημάτων συνεπεία κατάχρησης από εργοδοτούμενους
  • Απώλεια ή ζημιά εμπορευμάτων και/ή άλλη περιουσία του ασφαλισμένου συνεπεία κλοπής από εργοδοτούμενους
Θέλετε Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση πιστότητας των εργαζομένων;
Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας
0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση πιστότητας εργαζομένων

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

 

Εφαρμόζεται στην Κύπρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο

elGreek