Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Χημικών

Ως χημικός ή ιδιοκτήτης επιστημονικού εργαστηρίου στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό είναι να παρέχετε αξιόπιστες αναλύσεις και ασφαλή πειράματα. Ωστόσο, δεν είναι απίθανο να προκύψουν αξιώσεις ευθύνης από τρίτους για τυχόν παραλείψεις ή λάθη της επιχείρησής σας. Μόνο με το σωστό ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρηση και τη φήμη σας. Η Trust Κύπρου προσφέρει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης ευθύνης για χημικούς και ιδιοκτήτες εργαστηρίων. Με την Trust, μπορείτε να επικεντρωθείτε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο σήμερα.

Γιατί TRUST Επαγγελματικής Ευθύνης Χημικών

Πλήρες

Προσαρμοσμένη κάλυψη σύμφωνα σε όσους επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

Διπλάσια όρια κάλυψης

Διπλάσια Όρια Κάλυψης χωρίς επιπλέον κόστος

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε ολους τους Χημικούς και τα Χημεία.

Καλύψεις

Καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο.

 

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για χημικούς και επιστημονικά εργαστήρια παρέχει κάλυψη για τις νομικές ευθύνες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις αυτές σε περίπτωση που κάποιος πελάτης υποστεί βλάβη ή ζημία ως αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καταστάσεις, όπως τυχαίος τραυματισμός, ελαττωματικά προϊόντα, και υλικές ζημιές.

Ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων στη χημική και εργαστηριακή βιομηχανία μπορεί να χρειαστεί ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, διανομέων, εργαστηριακών δοκιμών, ερευνητικών εγκαταστάσεων, κλπ. Οι συγκεκριμένοι τύποι κάλυψης που απαιτούνται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης, καθώς και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για χημικούς και εργαστήρια μπορεί να παρέχει κάλυψη για διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης προϊόντων, της επαγγελματικής ευθύνης, της γενικής ευθύνης, κλπ. Η κάλυψη μπορεί επίσης να καλύψει περιβαλλοντικές ευθύνες, ρύπανση και άλλους τύπους κινδύνων που είναι συγκεκριμένοι για τη χημική και εργαστηριακή βιομηχανία.

Το ποσό της ασφάλισης ευθύνης που απαιτείται για χημικούς ή εργαστήρια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος και τον τύπο της επιχείρησης, τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους πιθανούς κινδύνους και υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Συμβουλευτείτε ένα ασφαλιστικό σύμβουλο της Trust Insurance για να καθορίσετε το κατάλληλο επίπεδο κάλυψης για τις ανάγκες σας.

Ορισμένες πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων ευθύνης στις χημικές και εργαστηριακές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και δοκιμών, την ορθή εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, την τήρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων, και την κατάλληλη επιλογή ασφαλιστικής ευθύνης. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε ακριβή αρχεία και τεκμηρίωση για να μειώσετε κατά το δυνατόν πιθανές νομικές ευθύνες.

elGreek

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΕΝΑ CLICK;

Cyber Risk Insurance μόνο από την Trust Insurance