Search
Close this search box.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ολοκληρωμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Προστατέψτε την επιχείρησή σας από αξιώσεις και καταγγελίες τρίτων με ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Κύπρο. Η Trust Insurance προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για την προστασία των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων αστικής ευθύνης. Τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα, με ευρεία κάλυψη και δυνατότητα επέκτασης συμβολαίου για να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησή σας.

Παραλείψεις, λάθη και ατυχήματα μπορεί να συμβούν σε κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία. Γι’ αυτό, η Trust Insurance είναι εδώ για εσάς, σε κάθε δύσκολη στιγμή, γιατί εσείς είστε η προτεραιότητά μας! Είτε πρόκειται για υλικές ζημιές, είτε για αξιώσεις περί σωματικής βλάβης, τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν νομική προστασία κι αποζημιώσεις όταν συμβεί το απρόβλεπτο. Με την Trust Insurance στο πλευρό σας, μπορείτε να αφοσιωθείτε στην επιτυχία της επιχείρησής σας και μόνο. Μην αφήνετε τον εαυτό σας και την εταιρεία σας εκτεθειμένους σε κινδύνους που δεν είναι στο χέρι σας να ελέγξετε – λάβετε σήμερα προσφορά για ασφάλιση αστικής ευθύνης από την Trust Insurance Κύπρου!

Γιατί να επιλέξετε την Trust για Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης

Ευέλικτο Ασφαλιστήριο

Το πρόγραμμα διαθέτει πληθώρα επεκτάσεων και επιλογών σε όρια κάλυψης. Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για τυχόν λάθη ή παραλήψεις προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε ιδιώτη

Ευρεία Κάλυψη

Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του ορίου κάλυψης των γεωγραφικών ορίων κάλυψης των επεκτάσεων του συμβολαίου σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και εταιρείες που μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με αξιώσεις αποζημιώσεων για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από την απροσεξία του ασφαλισμένου ή των εργαζομένων του. Αυτός ο τύπος ασφάλισης έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει επιχειρήσεις από οποιαδήποτε πιθανή ζημιά ή τραυματισμό προκύψει ως αποτέλεσμα των εργασιών της επιχείρησης. Καλύπτει τη νομική σας ευθύνη για υλικές ζημιές έναντι τρίτων ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από εσάς ή τους υπαλλήλους σας. Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει μήνυση εναντίον σας για ζημιές ή τραυματισμούς που έχει υποστεί λόγω της λειτουργίας της επιχείρησή σας, αυτή η ασφάλεια θα καλύψει την αποζημίωση και τα δικαστικά σας έξοδα.

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο αφορά στην Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του, σε σχέση με τις δραστηριότητες του.

 

Καλύπτει:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός των υποστατικών σε σχέση με αυτά ή του περιεχομένου τους ή σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου εντός των υποστατικών
 • τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δικαιούται ο απαιτητής να ανακτήσει από τον Ασφαλισμένο καθώς επίσης τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δημιουργήθηκαν με την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας σε σχέση με την υπεράσπιση, διερεύνηση ή διευθέτηση της απαίτησης

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • για περιστατικά που θα συμβούν εκτός του υποστατικού του ασφαλισμένου ή και εκτός Κύπρου
 • σε σχέση με τη διάθεση για κατανάλωση ελαττωματικών τροφίμων ή ποτών 
 • σε σχέση με τη χρήση ανελκυστήρων ή κυλιόμενων σκαλών
 • σε σχέση με τη χρήση πισίνων
 • που προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη σε περιουσία που συνορεύει με τα υποστατικά του Ασφαλισμένου
 • σε σχέση με απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που είναι υπό τον έλεγχο ή την φύλαξη του

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις Αστικής Ευθύνης

 Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση, που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημία, που προκάλεσε σε τρίτους. Συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση που κάποιος επιφέρει με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και επιβάλλεται να την επανορθώσει.

 • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
 • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης
 • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης

Η κάλυψη ισχύει μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Αφαιρετέο Ποσό, που είναι το ποσό ή ποσοστό, το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς των καλύψεων υπάρχει στο Ασφαλιστήριο.

Ναι μπορείτε να πάρετε μια ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Κύπρο για μια μέρα.

Εργολάβοι, ατομικοί έμποροι και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έρχονται σε επαφή με το κοινό μπορούν να επιλέξουν την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στην Κύπρο.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε πελάτη ή μέλος του κοινού. Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι η επιχείρησή σας ευθύνεται για τον τραυματισμό, είτε λόγω αμέλειας είτε εκ προθέσεως. Εάν θέλετε να καλύπτεστε για αξιώσεις σωματικών βλαβών που εγείρονται από υπαλλήλους, πρέπει να επιλέξετε Ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη.

Ναι, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης καλύπτει ζημιές που προκαλούνται στην περιουσία ενός πελάτη λόγω της επιχειρηματικής λειτουργίας, των πρακτικών και των δραστηριοτήτων σας.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν απαιτείται από τον Κυπριακό Νόμο για φυσικά πρόσωπα. Συζητήστε με έναν ασφαλιστικό πράκτορα της Trust στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, το Παραλίμνι, την Πάφο ή τη Λάρνακα για το εάν αυτός ο τύπος ασφάλισης είναι κατάλληλος για εσάς.

Scroll to Top