Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Μεσιτών, Εκτιμητών & Διαχειριστών Ακινήτων

Στον τομέα σας χρειάζεται να είστε σοβαροί, κα ευέλικτοι. Το ίδιο δεν θα θέλατε και απο την ασφάλειά σας; Η Trust έχει δημιουργήσει ένα πλήρες και στα μέτρα σας πρόγραμμα, αντάξιό σας. 

Γιατί Να Επιλέξετε Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Κτηματομεσίτων, Eκτιμητών και Διαχειριστών Ακινήτων

Πλήρες

Περιεκτική κάλυψη για όλους τους πιθανούς κινδύνους

Ευέλικτο

Ευελιξία σε επιλογή καλύψεων και επεκτάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Κτηματομεσίτες, Εκτιμητές και Διαχειριστές  Ακινήτων.

Καλύψεις

Καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου και των Εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

  • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης 
  • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης
  • Μη παραδοχή ευθύνης, προσφοράς, υπόσχεσης ή πληρωμής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
  • Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

 

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου . Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών

elGreek