Ναυτασφαλιστήριο

Μεταφέρουμε τα εμπορεύματα σας με ασφάλεια

Η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Η προστασία τους εν πλω αποτελεί για εσάς αδήριτη ανάγκη. Σας καταλαβαίνουμε! Γι’ αυτό και η Trust δημιούργησε για εσάς ένα πρότυπο πρόγραμμα με προνομιακό ασφάλιστρο. Επιλέξτε Ναυτασφαλιστήριο κι έχετε ένα κύμα λιγότερο να παλέψετε!

Γιατί TRUST Ναυτασφαλιστήριο

Βασισμένο στα διεθνή πρότυπα ασφάλισης

Είναι ένα Ασφαλιστήριο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφάλισης που υιοθετείται διεθνώς από την ναυτιλιακή - ασφαλιστική αγορά και ισχύουν για τις περισσότερες χώρες του κόσμου

Προνομιακό ασφάλιστρο

Το ασφάλιστρο σε σχέση με τη αξία των εμπορευμάτων είναι πολύ χαμηλό και η ασφάλισή τους καθίσταται μια ασφαλής διέξοδος

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων ή εκείνους που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο.

Καλύψεις

Τα εμπορεύματα ασφαλίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλισης μεταφερόμενων φορτίων τα οποία βασίζονται στα London Institute Cargo Clauses και οι πιο βασικές είναι οι ακόλουθες:    

 

  • Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 – Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τους κινδύνους, που εξαιρούνται ειδικά.
  • Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09 – Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από τους κατονομαζόμενους κινδύνους, που καλύπτονται από τα
  • Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 συν του σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού, εισροής θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης, παράσυρσης φορτίου από κύμα και ολικής απώλειας δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.
  • Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 – Οι Ρήτρες αυτές προσφέρουν περιορισμένη κάλυψη έναντι των ακόλουθων κατονομαζόμενων κινδύνων: Έκρηξη, πυρκαγιά, προσάραξη ή βύθιση του πλοίου, ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου, πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου με άλλο εξωτερικό αντικείμενο, αναγκαστική εκφόρτωση του μεταφερόμενου φορτίου σε λιμάνι καταφυγής, θεληματική ρίψη φορτίου στη θάλασσα και θυσία Γενικής Αβαρίας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο
elGreek