Ασφάλεια Ξενοδοχείων Hotel Shield

Η ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος. Αναβαθμισμένες όμως είναι και ασφαλιστικές ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η Trust  παρούσα στο πλευρό αυτών που την έχουν ανάγκη δημιούργησε το πολυασφαλιστήριο Hotel Shield. Απολαύστε την ασφάλεια που εμπνέει το ευρύ φάσμα παροχών που προστατεύουν πραγματικά μια ξενοδοχειακή μονάδα. Το Hotel Shield αποτελεί την ασφαλιστική λύση για κάθε ξενοδόχο ο οποίος επιδιώκει πολύπλευρη ασφάλιση της επιχείρησής του.

Γιατί να ασφαλίσετε το ξενοδοχείο σας με την Trust

Κατά παντός Κινδύνου

Κάλυψη Υλικής Ζημιάς Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και δωρεάν παροχές περιλαμβάνουν σχεδόν όλους τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται ένα Ξενοδοχείο

Ευέλικτο Ασφαλιστήριο

Δυνατότητα ετοιμασίας ασφαλιστηρίου προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες

Δωρεάν επιθεώρηση και αξιολόγηση κινδύνου

Προσφέρεται δωρεάν επιθεώρηση και αξιολόγησης των κινδύνων της επιχείρησης σας από εξειδικευμένα άτομα της εταιρείας μας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Ξενοδόχους και Διαχειριστές Τουριστικών Καταλυμάτων.

Κάλυψη Ξενοδοχειακής Ασφάλισης

Καλύπτει Απώλεια ή Ζημιά έναντι όλων των Κινδύνων που δεν εξαιρούνται από το Ασφαλιστήριο ή Κατονομαζόμενων Κινδύνων:

 

 • Φωτιά
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη
 • Απεργία
 • Οχλαγωγία και Πολιτική Αναταραχή
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Σεισμός ή ηφαιστειογενής έκρηξη
 • Έκρηξη ή Υπερχείλιση Ντεπόζιτου Νερού, Καυσίμων Συσκευής ή Σωλήνα
 • Πτώση αεροσκάφους ή άλλης ιπτάμενης συσκευής
 • Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής που συνοδεύεται από Βίαιη Είσοδο ή Έξοδο
 • Πρόσκρουση στα κτίρια
 • Καταιγίδα, Κυκλώνας, Τυφώνας, Θύελλα, Πλημμύρα ή Υπερχείλιση της θάλασσας
 • Πτώση Δέντρων ή Κλάδων
 • Καπνός
 • Διαφυγή Νερού

Επεκτάσεις

 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Επαγγελματικά δικαιώματα
 • Περιουσία σε ανοικτούς χώρους
 • Δημόσιες αρχές
 • Προσωρινή μετακίνηση
 • Αυτόματη κάλυψη
 • Εποχιακή αύξηση
 • Παράλειψη από αβλεψία για ασφάλιση
 • Υπηρεσίες
 • Έξοδα πυροσβεστικών μέσων
 • Κλειδιά και κλειδαριές
 • Νερό μετρητή
 • Φρεάτια
 • Εντοπισμός και πρόσβαση
 • Ζημίες πυροσβεστικής στους κήπους
 • Βραχυκύκλωμα

Επιπλέον καλύψεις

 • Συνεπακόλουθη Ζημία (Διακοπή Εργασιών)
 • Χρήματα
 • Υαλοπίνακες
 • Προσωπικά Ατυχήματα
 • Ευθύνη προς Τρίτους
 • Ευθύνη Προϊόντων
 • Εμπορεύματα σε διαμετακόμιση
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους/ψυγεία
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Ανεντιμότητα Εργοδοτούμενου

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0%
Δείκτης Φερεγγυότητας
0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις για ασφάλειες ξενοδοχείων

Πρόκειται για ένα πολυασφαλιστήριο για Ξενοδοχεία και Τουριστικά Συγκροτήματα. Μπορεί να καλύψει την υλική ζημιά στην περιουσίας σας όπως κτίριο, έπιπλα, μηχανήματα, εξοπλισμό και εμπορεύματα συνδυασμένο με ακόμη 9 σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις.

Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα.

• Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας

• Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία αν επέλθει αλλαγή στη χρήση του υποστατικού ή αλλαγή ιδιοκτησίας της ασφαλισμένης περιουσίας

• Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση την ασφαλισμένη περιουσία

• Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς

• Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς

• Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς

• Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

 • Στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στον πίνακα ασφαλιστηρίου
 • Για την ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη (εφόσον επιλεγεί) εντός της Κύπρου και οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνον όσον αφορά μόνιμους κατοίκους Κύπρου.
elGreek