Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Συσκευών

Η ολοκληρωμένη προστασία του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας

Αναμφισβήτητα η τεχνολογία αποτελεί πια αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα, συστήματα επικοινωνιών, είναι πλέον είδη πρώτης ανάγκης για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Θέστε τον πολύτιμο εξοπλισμό σας υπό την ασπίδα της Trust με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ασφάλισης ιδιοκτητών ή ενοικιασμένων ηλεκτρονικών συσκευών, και απολαύστε προστασία υποδειγματικού επιπέδου, κατά παντός κινδύνου και με ευελιξία για επιπλέον επεκτάσεις για ολόπλευρη κάλυψη.

Γιατί να ασφαλίσετε τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό με την Trust

Κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Ευέλικτο Ασφαλιστήριο

Πολλές επιπλέον επεκτάσεις για να προσαρμοζούμε την κάλυψη στις δικές σας ανάγκες

Συμβόλαιο σε Ετήσια Βάση

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται κυρίως σε Ιδιοκτήτες ή Ενοικιαστές Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού όπως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ιατρικά Μηχανήματα, Συστήματα Επικοινωνιών, Εγκαταστάσεις Ραδιοφωνικών ή Τηλεοπτικών Σταθμών κλπ.

Καλύψεις

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε ηλεκτρονικές συσκευές συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται.

 

Επιπλέον μπορεί να καλύψει:

 

  • το κόστος επανεγγραφής των πληροφοριών που έχουν χαθεί εξ’αιτίας απώλειας ή ζημιάς της ηλεκτρονικής συσκευής
  • τις επιπρόσθετες δαπάνες από προσωρινή χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί ζημία ή απωλεσθεί

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζονται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών

  • Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα 
  • Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας 
  • Λήψη απαραίτητων μέτρων για αποφυγή απώλειας ή ζημιάς, διατήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών σε καλή κατάσταση και συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθεσίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή των ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο 
  • Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς 
  • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς
  • Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς 
  • Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου, με επιταγή, μετρητά, έμβασμα, πιστωτική/χρεωστική κάρτα, Direct Debit και Standing Order. Σε περίπτωση που συμφωνείται ότι η πληρωμή του ασφαλίστρου θα γίνεται με δόσεις, το ασφάλιστρο καταβάλλεται σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στον πίνακα δόσεων του ασφαλιστηρίου

elGreek