Αστικής Ευθύνης

Η «προσωπική» σας προστασία!

Παραλήψεις, λάθη και ατυχήματα συμβαίνουν στον καθένα μας! Μην τ΄αφήσετε να γίνουν εμπόδια στο δρόμο σας. Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη σας ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατοικίας για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους. Επωφεληθείτε από μια ευρεία γκάμα επεκτάσεων που φέρνουν το πρόγραμμα στα δικά σας μέτρα, με την τεχνογνωσία της Trust.

Γιατί TRUST Αστικής Ευθύνης

Ευελιξία

Το πρόγραμμα διαθέτει πληθώρα επεκτάσεων και επιλογών σε όρια κάλυψης. Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για τυχόν λάθη ή παραλήψεις προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε ιδιώτη

Ευρεία Κάλυψη

Το πρόγραμμα παρέχει καλύψεις για όλες τις περιοχές

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικίας.

Καλύψεις

Καλύπτει:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός των υποστατικών σε σχέση με αυτά ή του περιεχομένου τους ή σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου εντός των υποστατικών
 • τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δικαιούται ο απαιτητής να ανακτήσει από τον Ασφαλισμένο καθώς επίσης τα νομικά έξοδα και δαπάνες που δημιουργήθηκαν με την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας σε σχέση με την υπεράσπιση, διερεύνηση ή διευθέτηση της απαίτησης

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • για περιστατικά που θα συμβούν εκτός του υποστατικού του ασφαλισμένου ή και εκτός Κύπρου
 • σε σχέση με τη διάθεση για κατανάλωση ελαττωματικών τροφίμων ή ποτών 
 • σε σχέση με τη χρήση ανελκυστήρων ή κυλιόμενων σκαλών
 • σε σχέση με τη χρήση πισίνων
 • που προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη σε περιουσία που συνορεύει με τα υποστατικά του Ασφαλισμένου
 • σε σχέση με απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που είναι υπό τον έλεγχο ή την φύλαξη του

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε σε τρίτους. Συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση που κάποιος επιφέρει με πράξη ή παράλειψή του από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και επιβάλλεται να την επανορθώσει.

 • Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
 • Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή σωματικής βλάβης, απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
 • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
 • Να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία και να τους προμηθεύονται γραπτώς πλήρεις λεπτομέρειες της απαίτησης
 • Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της έκτασης της απαίτησης

Η κάλυψη ισχύει μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Αφαιρετέο Ποσό, που είναι το ποσό ή ποσοστό, το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά.

Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς των καλύψεων υπάρχει στο Ασφαλιστήριο.

Πληρωμές μέσω διαδικτύου
Εύκολα και Γρήγορα

Trust Cyprus Insurance © 2020  –  Πολιτική Απορρήτου 

Σχεδιασμός : LightBlack

elGreek