• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αστικής Ευθύνης

Η «προσωπική» σας προστασία!

Παραλήψεις, λάθη και ατυχήματα συμβαίνουν στον καθένα μας! Το  ασφαλιστικό πρόγραμμα   Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη σας ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατοικίας για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους. Συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση που κάποιος επιφέρει με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και επιβάλλεται να την επανορθώσει.

Γιατί Αστικής Ευθύνης

Ευελιξία

Το πρόγραμμα διαθέτει πληθώρα επεκτάσεων και επιλογών σε όρια κάλυψης. Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για τυχόν λάθη ή παραλήψεις προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε ιδιώτη.

Ευρεία Κάλυψη

Το πρόγραμμα παρέχει καλύψεις για όλες τις περιοχές

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικίας.

Καλύψεις

Καλύπτει την ευθύνη σας ως ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κατοικίας για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε σε τρίτους. Συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση που κάποιος επιφέρει με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και επιβάλλεται να την επανορθώσει.