• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Σκαφών Αναψυχής

Σιγουριά σε κάθε σας ταξίδι

Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας αποτελεί πρωταρχική μας προτεραιότητα και για αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών αναψυχής, το οποίο σας εξασφαλίζει από τους κινδύνους που απειλούν το σκάφος σας όσο και εσάς ως κάτοχο.

Γιατί TRUST Σκαφών Αναψυχής

Πλήρες και ευέλικτο

Το Ασφαλιστήριο είναι δομημένο με βάση τα London Institute Yacht Clauses και με επιπλέον επεκτάσεις που προσφέρουν ευελιξία αλλά και πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του σκάφους σας.

Δυνατότητα αύξησης του ορίου Ευθύνης

Υπάρχει Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης έναντι τρίτων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους τους  ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.

Καλύψεις

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά από φυσικούς και άλλους κινδύνους στο σκάφος και στον εξοπλισμό σας, όλο τον χρόνο και όταν είναι στη θάλασσα και όταν είναι παροπλισμένο, περιλαμβανομένης της ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους.

 

Επιπλέον καλύπτει την νομική σας ευθύνη για αποζημίωση τρίτων προσώπων που μπορεί να έχουν υποστεί υλική ζημιά ή τραυματισμό που προέρχεται και έχει σχέση με το σκάφος σας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι η μετακίνηση και η κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών, δηλαδή κάθε σκάφος -ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο- ολικού μήκους έως και επτά μέτρα, όπως επίσης και κάθε άλλου θαλάσσιου μέσου αναψυχής που θεωρείται ταχύπλοο, επιτρέπεται μόνο εάν αυτό έχει συνάψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Για πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 gross tonnage, το πιστοποιητικό ασφάλισης πρέπει να είναι σε ισχύ και να φέρεται επί του πλοίου, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 2012, που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία του 2009 για την ασφάλιση των πλοιοκτητών.

 

Για μικρότερα σκάφη, δηλαδή για σκάφη ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 gross tonnage, ο νομοθέτης έχει προβλέψει συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις.

Τα μικρότερα σκάφη πρέπει να είναι ασφαλισμένα και να διαθέτουν καλύψεις, βάσει του νόμου πάντοτε, για αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.