Ναυτασφαλιστήριο

Μεταφέρουμε τα εμπορεύματα σας με ασφάλεια

Μεταφέρουμε με ασφάλεια τα εμπορεύματα από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τελικό τους προορισμό! Η μεταφορά εμπορευμάτων εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους για πρόκληση ζημιάς ή απώλειας και απειλούν την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους. Εμείς φροντίζουμε να μεταφερθούν με απόλυτη ασφάλεια.

Γιατί TRUST Ναυτασφαλιστήριο

Βασισμένο στα Διεθνή πρότυπα Ασφάλισης

Είναι ένα Ασφαλιστήριο σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα Ασφάλισης που υιοθετείται διεθνώς από την ναυτιλιακή - ασφαλιστική αγορά και ισχύουν για τις περισσότερες χώρες του κόσμου

Προνομιακό ασφάλιστρο

Το ασφάλιστρο σε σχέση με τη αξία των εμπορευμάτων είναι πολύ χαμηλό και η ασφάλισή τους καθίσταται μια ασφαλής διέξοδος απέναντι σε απρόοπτους κινδύνους

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μεταφέρουν εμπορεύματα μέσω θαλάσσης, αέρος ή ξηράς.

Καλύψεις

Τα εμπορεύματα ασφαλίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλισης μεταφερόμενων φορτίων τα οποία βασίζονται στα London Institute Cargo Clauses και οι πιο βασικές είναι οι ακόλουθες:    

  • Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 – Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τους κινδύνους, που εξαιρούνται ειδικά.
  • Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09 – Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από τους κατονομαζόμενους κινδύνους, που καλύπτονται από τα
  • Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 συν του σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού, εισροής θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης, παράσυρσης φορτίου από κύμα και ολικής απώλειας δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.
  • Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 – Οι Ρήτρες αυτές προσφέρουν περιορισμένη κάλυψη έναντι των ακόλουθων κατονομαζόμενων κινδύνων: Έκρηξη, πυρκαγιά, προσάραξη ή βύθιση του πλοίου, ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου, πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου με άλλο εξωτερικό αντικείμενο, αναγκαστική εκφόρτωση του μεταφερόμενου φορτίου σε λιμάνι καταφυγής, θεληματική ρίψη φορτίου στη θάλασσα και θυσία γενικής αβαρίας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Πληρωμές μέσω διαδικτύου
Εύκολα και Γρήγορα

Trust Cyprus Insurance © 2020  –  Πολιτική Απορρήτου 

Σχεδιασμός : LightBlack

elGreek