ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Παρακαλούμε απαντήστε όλες τις ερωτήσεις.
2. Η συμπλήρωση ή η παραλαβή του εντύπου αυτού από την Εταιρία, δεν συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης από την Εταιρία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (.JPG ή .PDF)
ΔΗΛΩΣΗ
elGreek

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΕΝΑ CLICK;

Cyber Risk Insurance μόνο από την Trust Insurance