Διεθνή διάκριση απέσπασε η Trust Insurance Cyprus για τις πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Το Investors in People, είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες διέρχεται η Κύπρος, η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζει η Trust Insurance Cyprus, καθώς και την αναγνώριση από τους ανθρώπους της για τη συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη που τους παρέχει.

Το IIP πιστοποιεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η αξιολόγηση της Trust Insurance Cyprus, στηρίχτηκε στη βάση 10 δεικτών και 39 κριτηρίων, τα οποία εξετάζουν τις πρακτικές της Εταιρείας σε συγκεκριμένους τομείς: Επιχειρηματική Στρατηγική, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Διοίκηση, Αποτελεσματικότητα Διευθυντικών Στελεχών, Αναγνώριση και Επιβράβευση, Συμμετοχή και Ενθάρρυνση, Εκπαίδευση και Εξέλιξη, Μέτρηση Επίδοσης και Διαρκής Βελτίωση.


Η αξιολόγηση έγινε από ανεξάρτητο αξιολογητή της Αγγλίας, με τη μέθοδο προσωπικών συνεντεύξεων, έχοντας αντιπροσωπευτικό δείγμα του προσωπικού. Για την Trust Insurance Cyprus, η διάκριση Investors in People, αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τις πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εκπρόσωπος του IIP στην Κύπρο είναι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Κοινοποίηση σε:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Αναγνώριση διαχρονικής προσφοράς της TRUST στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Η Trust είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και στην ανθρωπιά. Συνώνυμο της κοινωνικής προσφοράς.   Διαχρονικός υποστηρικτής (και) του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, δήλωσε γι’ ακόμα μια

Περισσότερα »
elGreek