Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Εργοδότη

Η ολοκληρωμένη ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη στα μέτρα σας

Προστατεύστε την επιχείρησή σας με ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης ευθύνης εργοδότη στην Κύπρο. Η Trust Insurance προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης εργοδοτών με ευέλικτη κάλυψη.

 

Το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Είναι λογικό λοιπόν να αναζητείτε την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη για την επαγγελματική σας οικογένεια, αλλά και εσάς τους ίδιους. Αυξημένα όρια ευθύνης και καλύψεις ακόμα και στο εξωτερικό είναι μόνο μερικά από τα προνόμια που μπορείτε ν’ απολαμβάνετε κάτω από την ομπρέλα της Trust Insurance.

Γιατί να επιλέξετε την Trust για ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Ευέλικτο

Δυνατότητα Αύξησης του Ορίου Ευθύνης

Κάλυψη και στο εξωτερικό

Κάλυψη στο εξωτερικό για υπαλλήλους που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και οργανισμούς που εργοδότουν άτομα και η ασφάλιση τους είναι υποχρεωτική για κάθε εργοδότη, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών.

Κάλυψη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Καλύπτεται η Νομική Ευθύνη σας ως Εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους σας σε σχέση με:

  • Σωματική Βλάβη από ατύχημα
  • Επαγγελματική Ασθένεια, η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους
  • Θάνατο
Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας
0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη

H κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη προσφέρεται για ατυχήματα ή ασθένειες για τα οποία φέρει ευθύνη ο εργοδότης. Αν δεν έχει κάποιος νομική ευθύνη, δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης, και συνεπώς δεν θα υπάρχει αίτημα για κάλυψη.

Τα όρια βάση της νομοθεσίας είναι:

  • Ανά εργοδοτούμενο €160,000
  • Κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών €3,415,000
  • Συνολικό Όριο ανά περίοδο ασφάλισης €5,125,000

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας μπορείτε να ορίσετε και το όριο κάλυψης.

Όταν αποφασίζει κάποιος το όριο της κάλυψης, πρέπει να αναλογιστεί τη μέγιστη απαίτηση που μπορεί να υποβάλει κάποιος εναντίον του. Αυτό μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Ορισμένες επιχειρήσεις, σε περίπτωση πυρκαγιάς που επεκτείνεται ή πολλαπλών προσωπικών τραυματισμών, ενδέχεται να έχουν να αντιμετωπίσουν απαιτήσεις για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό αυτό.

Η Ασφάλιση Αποζημίωσης Εργοδότη προστατεύει τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όταν μυνύονται από έναν νυν ή πρώην εργαζόμενο για ασθένεια, ατύχημα ή τραυματισμό που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της εργασίας τους. Η Trust Insurance Cyprus προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης ευθύνης εργοδότη που περιλαμβάνουν κάλυψη για αποζημίωση, νομικές αμοιβές και αποζημιώσεις.

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδοτών είναι υποχρεωτική στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εργοδότες στην Κύπρο υποχρεούνται από το Νόμο να ασφαλιστούν έναντι νομικών δαπανών και αποζημιώσεων που προκύπτουν από αξιώσεις εργαζομένων. Οι ανασφάλιστοι εργοδότες διώκονται σύμφωνα με το Κυπριακό Νόμο και ενδέχεται να επιβληθούν ποινές φυλάκισης (έως 12 μήνες) ή πρόστιμα (έως 1.500 ευρώ). Αυτός ο τύπος ασφάλισης προστατεύει τις εταιρείες από κόστη που σχετίζονται με ασθένειες, τραυματισμούς, ατυχήματα και θανάτους στο χώρο εργασίας. Δεν καλύπτει αξιώσεις για διάκριση, παράνομη καταγγελία ή σεξουαλική παρενόχληση.

Οι αυτοαπασχολούμενοι εργολάβοι συνήθως δεν καλύπτονται από την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη. Μόνο οι εργολάβοι που απασχολούνται σε μια εταιρεία μπορούν να καλύπτονται από την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη της εταιρείας.

Οι εθελοντές που αρρώστησαν ή τραυματίστηκαν λόγω εργασίας μπορούν να αποζημιωθούν από την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη του οργανισμού.

Το κόστος ενός προγράμματος ασφάλισης ευθύνης εργοδότη εξαρτάται από τον πάροχο ασφάλισης, τους ιδιαίτερους κινδύνους της εργασίας, τον τύπο κάλυψης, την τοποθεσία, τον αριθμό εργαζομένων, τα όρια, τη μισθοδοσία, τον κλάδο, το ιστορικό αποζημιώσεων και τον κίνδυνο.

Στην Κύπρο, ένας εργαζόμενος που απολύεται παράνομα μετά από συνεχή απασχόληση για περισσότερες από 26 εβδομάδες έχει δικαίωμα αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εργοδότη. Σε άλλες περιπτώσεις, η ασφάλιση αστικής ευθύνης των εργοδοτών μπορεί να πληρώσει για αξιώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με το επιλεγμένο όριο αποζημίωσης.

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη απαιτείται από τον νόμο στην Κύπρο. Ως εργοδότης, είστε υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού σας κατά την εργασία. Σε περίπτωση ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ή να αρρωστήσει ένας εργαζόμενος λόγω της φύσης της εργασίας ή στον χώρο εργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί να εγείρει νομική αξίωση και αξιώσεις για αποζημίωση κατά του εργοδότη του.

elGreek