• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ευθύνης Εργοδότη

H επαγγελματική σας προστασία

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, εκτός της νομικής υποχρέωσής, σας προστατεύει ως εργοδότη από την ευθύνη και την οικονομική απώλεια που μπορεί να προέλθει από ατυχήματα των εργαζομένων σας και βοηθάει στη διατήρηση των καλών εργασιακών σχέσεων. Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι υποχρεωτική για κάθε εργοδότη, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο.

Γιατί Ευθύνης Εργοδότη

Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης

Δομημένο σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας με δυνατότητα Αύξησης του Ορίου Ευθύνης

Δομημένο σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όσους εργοδοτούν οικιακό προσωπικό στο σπίτι. Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει τη νομική ευθύνη σας ως Εργοδότης για καταβολή αποζημιώσεων στους εργαζόμενους σας σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους.

Καλύψεις

Καλύπτεται η νομική ευθύνη σας ως Εργοδότης για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους σας σε σχέση με:

 

  • Σωματική Βλάβη από ατύχημα
  • Επαγγελματική Ασθένεια, η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους
  • Θάνατο

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές Ερωτήσεις

H κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη προσφέρεται για ατυχήματα ή ασθένειες για τα οποία φέρει ευθύνη ο εργοδότης. Αν δεν έχει κάποιος  νομική ευθύνη, δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης, και συνεπώς δεν θα υπάρχει αίτημα για κάλυψη.

Τα όρια βάση της νομοθεσίας είναι:

 

  • Ανά εργοδοτούμενο €160,000
  • Κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών €3,415,000
  • Συνολικό Όριο ανά περίοδο ασφάλισης €5,125,000

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας μπορείτε να ορίσετε και το ορίου κάλυψης.

Όταν αποφασίζει κάποιος  το όριο της κάλυψης, πρέπει να αναλογιστεί τη μέγιστη απαίτηση που μπορεί να υποβάλει κάποιος εναντίον του. Αυτό μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας.  Ορισμένες επιχειρήσεις, σε περίπτωση πυρκαγιάς που επεκτείνεται ή πολλαπλών προσωπικών τραυματισμών, ενδέχεται να έχουν να αντιμετωπίσουν απαιτήσεις για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό αυτό.