Ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις στην Κύπρο;

Υποχρεωτική ορίζεται η ασφάλιση η οποία επιβάλλεται από το νόμο, σε κάποιο πρόσωπο ή τάξη προσώπων, για να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη, έναντι της καθορισμένης νομικής ευθύνης ή της περιουσίας τους.

Τα άτομα τα οποία καθορίζει ο νόμος αυτός είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν στην ασφάλιση αυτή.

Σύμφωνα με το νόμο, στην Κύπρο ισχύουν οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις:

Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1954. Στη συνέχεια το 1992, επεκτάθηκε να καλύπτει τη νομική ευθύνη του οδηγού του Μηχανοκίνητου Οχήματος, σε δρόμο, για πρόκληση θανάτου ή/και σωματικής βλάβης σε τρίτα άτομα καθώς επίσης και υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων.
Τα ελάχιστα όρια στην συγκεκριμένη ασφάλιση όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι:
– Σωματική Βλάβη ή θάνατο οποιονδήποτε ατόμων €33.540,000
– Ζημιά σε περιουσία τρίτων €1.120,000
– Νοσηλεία ανά άτομο €35,00

Ανακαλύψτε ασφαλιστικά πλάνα μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ασφάλιση Νομικής Ευθύνης Εργοδότη

Τέθηκε σε εφαρμογή την 1/11/1997. Σύμφωνα με την υποχρεωτική αυτή ασφάλιση, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της νομικής τους ευθύνης για τραυματισμό, θάνατο ή επαγγελματική ασθένεια των εργοδοτουμένων τους. Σημαντικό να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι τα πιο πάνω θα πρέπει να εκτυλιχθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Τα ελάχιστα όρια στην συγκεκριμένη ασφάλιση όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι:
– Για κάθε περιστατικό €160,000
– Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία € 3.415,000
– Για την περίοδο ασφάλισης €5.125,000

Ανακαλύψτε ασφάλειες νομικής ευθύνης εργοδότη.

Ασφάλιση Κοινόκτητων Υποστατικών

Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε οικοδομής πέραν των 5 μονάδων, οφείλει να διατηρεί ασφάλιση, στο όνομα της, έναντι πυρός, κεραυνού και σεισμού. Το ύψος της ασφάλισης ορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή σύμφωνα με την αξία αντικατάστασης του υποστατικού.

Επαγγελματικής Ευθύνης Κτηματομεσιτών

Κάθε εν ενεργεία Κτηματομεσίτης, υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της Επαγγελματικής του ευθύνης προς τρίτους. Δηλαδή καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων όσον αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος και πηγάζουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου.
Με βάση τη νομοθεσία το ελάχιστο όριο ευθύνης ανέρχεται στις €85,342.

Ανακαλύψτε ασφάλειες ευθύνης κτηματομεσιτών.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφάλισης

Όπως και οι Κτηματομεσίτες έτσι και οι Διαμεσολαβητές Ασφάλισης οφείλουν να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της Επαγγελματικής τους Ευθύνης.
Τα Όρια Ασφάλισης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Περί Ασφαλιστικής Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο είναι:
– Για κάθε περιστατικό € 1.000,000
– Για κάθε περίοδο Ασφάλισης € 1.500,000

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Σύμφωνα με την υποχρεωτική αυτή ασφάλιση κάθε μη Κοινοτικός Αλλοδαπός Εργοδοτούμενος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ την εν λόγω ασφάλιση. Η προσκόμιση αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας εισόδου και παραμονής αλλά και εργοδότηση στη χώρα.

Ανακαλύψτε ασφάλειες νοσοκομειακής περίθαλψης αλλοδαπών εργοδοτούμενων.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

Με βάση την τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι ουδεμία άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος θα εκδίδεται ή ανανεώνεται αν δεν προσκομίζεται η ασφάλιση έναντι της ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του.

Ανακαλύψτε ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρων.

Κοινοποίηση σε:

Η TRUST ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το… μυστικό της TRUST Insurance Cyprus αποκάλυψε στο πλαίσιο συνέντευξης στον ιδιοκτήτη της εξειδικευμένης σε ασφαλιστικά ζητήματα ιστοσελίδας Cyprus Insurance News έδωσε ο CEO της

Περισσότερα »

Shaving the TRUST way

Με βιολί και με λαούτο τους ξυρίσαμε στην TRUST Insurance Cyprus! Όχι δεν είχαμε γαμπρούς, αλλά μαχητές υπέρ της πρόληψης και ενημέρωσης για ανδρικούς καρκίνους.

Περισσότερα »

Η TRUST Insurance Cyprus στο 2ο Cyber Security Conference

  Στο 2ο Cyber Security Conference, ενώπιον εκλεκτού και πλήρως καταρτισμένου σε θέματα κυβερνοασφάλειας ακροατηρίου, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το πρωτοποριακό της προϊόν Cyber

Περισσότερα »
elGreek