Search
Close this search box.

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις στην Κύπρο;

Υποχρεωτική ορίζεται η ασφάλιση η οποία επιβάλλεται από το νόμο, σε κάποιο πρόσωπο ή τάξη προσώπων, για να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη, έναντι της καθορισμένης νομικής ευθύνης ή της περιουσίας τους.

Τα άτομα τα οποία καθορίζει ο νόμος αυτός είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν στην ασφάλιση αυτή.

Σύμφωνα με το νόμο, στην Κύπρο ισχύουν οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις:

Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1954. Στη συνέχεια το 1992, επεκτάθηκε να καλύπτει τη νομική ευθύνη του οδηγού του Μηχανοκίνητου Οχήματος, σε δρόμο, για πρόκληση θανάτου ή/και σωματικής βλάβης σε τρίτα άτομα καθώς επίσης και υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων.
Τα ελάχιστα όρια στην συγκεκριμένη ασφάλιση όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι:
– Σωματική Βλάβη ή θάνατο οποιονδήποτε ατόμων €33.540,000
– Ζημιά σε περιουσία τρίτων €1.120,000
– Νοσηλεία ανά άτομο €35,00

Ανακαλύψτε ασφαλιστικά πλάνα μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ασφάλιση Νομικής Ευθύνης Εργοδότη

Τέθηκε σε εφαρμογή την 1/11/1997. Σύμφωνα με την υποχρεωτική αυτή ασφάλιση, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της νομικής τους ευθύνης για τραυματισμό, θάνατο ή επαγγελματική ασθένεια των εργοδοτουμένων τους. Σημαντικό να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι τα πιο πάνω θα πρέπει να εκτυλιχθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Τα ελάχιστα όρια στην συγκεκριμένη ασφάλιση όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι:
– Για κάθε περιστατικό €160,000
– Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία € 3.415,000
– Για την περίοδο ασφάλισης €5.125,000

Ανακαλύψτε ασφάλειες νομικής ευθύνης εργοδότη.

Ασφάλιση Κοινόκτητων Υποστατικών

Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε οικοδομής πέραν των 5 μονάδων, οφείλει να διατηρεί ασφάλιση, στο όνομα της, έναντι πυρός, κεραυνού και σεισμού. Το ύψος της ασφάλισης ορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή σύμφωνα με την αξία αντικατάστασης του υποστατικού.

Επαγγελματικής Ευθύνης Κτηματομεσιτών

Κάθε εν ενεργεία Κτηματομεσίτης, υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της Επαγγελματικής του ευθύνης προς τρίτους. Δηλαδή καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων όσον αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος και πηγάζουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου.
Με βάση τη νομοθεσία το ελάχιστο όριο ευθύνης ανέρχεται στις €85,342.

Ανακαλύψτε ασφάλειες ευθύνης κτηματομεσιτών.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφάλισης

Όπως και οι Κτηματομεσίτες έτσι και οι Διαμεσολαβητές Ασφάλισης οφείλουν να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της Επαγγελματικής τους Ευθύνης.
Τα Όρια Ασφάλισης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Περί Ασφαλιστικής Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο είναι:
– Για κάθε περιστατικό € 1.000,000
– Για κάθε περίοδο Ασφάλισης € 1.500,000

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Σύμφωνα με την υποχρεωτική αυτή ασφάλιση κάθε μη Κοινοτικός Αλλοδαπός Εργοδοτούμενος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ την εν λόγω ασφάλιση. Η προσκόμιση αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας εισόδου και παραμονής αλλά και εργοδότηση στη χώρα.

Ανακαλύψτε ασφάλειες νοσοκομειακής περίθαλψης αλλοδαπών εργοδοτούμενων.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

Με βάση την τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι ουδεμία άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος θα εκδίδεται ή ανανεώνεται αν δεν προσκομίζεται η ασφάλιση έναντι της ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του.

Ανακαλύψτε ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρων.

Διαβάστε περισσότερα για τις ασφαλίσεις:

Πότε επινοήθηκε η ασφάλιση; | Γιατί η ασφάλιση είναι σημαντική; | Πώς λειτουργούν οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις; | Πώς Αξιολογούν Οι Ασφαλιστές Τους Κινδύνους;

Κοινοποίηση σε:

Shaving The Way

Για ακόμα μια φορά, η δυο φορές βραβευμένη για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρεία, στήριξε τις προσπάθειες του παγκόσμιου κινήματος Movember για ενημέρωση γύρω από αντρικούς καρκίνους και τις συνέπειές του, διοργανώνοντας shaving event στον προαύλιο χώρο των κεντρικών της γραφείων στη Λευκωσία.

Περισσότερα »

ΔΙΠΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ TRUST ΣΤΑ RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS

Η εμπιστοσύνη λαμβάνεται… δίνοντας. Η TRUST Insurance Cyprus ανέκαθεν ήταν ταγμένη στην κοινωνική προσφορά, και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου και της αγοράς παρέχοντας πολύ περισσότερα από ασφαλιστικές καλύψεις. Η κοινωνία, αναγνωρίζοντας την κοινωνική προσφορά της Εταιρείας μέσα από τις δυο ενέργειες, επιβράβευσε την TRUST στα Responsible Business Awards. Συγκεκριμένα η TRUST έλαβε τη διάκριση GOLD στην κατηγορία «Κοινωνία» για την πρωτοβουλία διάθεσης ατομικών συσκευών αλκοτέστ και τη διάκριση SILVER στην κατηγορία «Υπεύθυνο προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related Marketing» για την ενσωματωμένη υπηρεσία στα συμβόλαια Μηχανοκίνητων Οχημάτων «Αν θα πιείς μην οδηγήσεις».

Περισσότερα »

2η Ετήσια Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διάθεσης Ατομικών Συσκευών Αλκοτέστ«Μια Συσκευή Αλκοτέστ Σε Κάθε Όχημα»

Η TRUST Insurance Cyprus, πραγματοποίησε την Πέμπτη 31/8/2023 την 2η ετήσια εκδήλωση διάθεσης ατομικών συσκευών αλκοτέστ ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς της Εταιρείας «Μια Συσκευή Αλκοτέστ Σε Κάθε Όχημα».

Περισσότερα »
elΕλληνικά

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΕΝΑ CLICK;

Cyber Risk Insurance μόνο από την Trust Insurance