• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ευθύνη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

H επαγγελματική σας προστασία

Πλεονεκτήματα

  • Δυνατότητα αύξησης του ορίου ευθύνης
  • Δομημένο σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «προσωπική» σας προστασία

Πλεονεκτήματα

  • Πληθώρα επεκτάσεων και επιλογών σε όρια κάλυψης
  • Ευρεία Κάλυψη