Ασφάλεια Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης

Η ολοκληρωμένη προστασία Κατά παντός Κινδύνου

Είστε υπό πίεση… σας καταλαβαίνουμε! Δεν χρειάζεται να “εκραγείτε” από το άγχος για ένα τυχόν ατύχημα ή βλάβη. Επιλέξτε το ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, Λεβητών και Δοχείων Πίεσης της Trust και απαλλαγείτε από περιιτές έγνοιες και ανησυχίες. Κάλυψη κατά παντός κινδύνου, και ευελιξία σας παρέχουν την προστασία που πραγματικά χρειάζεστε.

Γιατί TRUST Λεβητών

Κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που είναι η πιο περιεκτική μορφή Ασφάλισης

Ευέλικτο

Πολλές επιπλέον επεκτάσεις για να προσαρμοζούμε την κάλυψη στις δικές σας ανάγκες

Συμβόλαιο σε Ετήσια Βάση

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθυνεται σε Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές βιομηχανικών μηχανημάτων Λεβητών και Δοχείων με Πίεση όπως δοχεία LPG, ατμολέβητες, σωληνώσεις, συγκροτήματα σωληνώσεων και βανών.

Κάλυψη Ασφάλισης Λέβητα & Πιεστικών Πλοίων

Καλύπτει οποιαδήποτε αιφνίδια, απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία (πλην της φωτιάς), που οφείλεται σε έκρηξη ή κατάρρευση του λέβητα ή δοχείου πιέσεως, κατά το χρονικό διάστημα, που αυτός βρίσκεται σε λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες.

Προαιρετικές Καλύψεις:

  • Ζημιά σε άλλη περιουσία όπως κτίρια και μηχανήματα
  • Αστική Ευθύνη προς άλλα πρόσωπα

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε μαζί μας

0
Ευχαριστημένοι Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Μερίδιο Αγοράς
0 εκ.
Χαρτοφυλάκιο

Συχνές ερωτήσεις ασφάλισης λέβητα και δοχείων πίεσης

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για Λέβητες/ δοχείων υπό πίεσηεντός του χώρου εργασίαςγια απώλεια ή ζημιά από ξαφνικό και απρόβλεπτο αίτιο

  • Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα
  • Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση προς όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο
  • Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς
  • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς
  • Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς
  • Να συμμορφώνεστε με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό

elGreek